Program diplomskog studija španjolskog jezika i književnosti

 OPĆI DIO

1.  Naziv studija: Španjolski jezik i književnost.

2. Nositelj i izvođač studija: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za romanistiku, Katedra za španjolski jezik i Katedra za hispanske književnosti.

3. Trajanje studija:  četiri semestra.

4.  Uvjeti upisa na studij: položen klasifikacijski ispit za upis na diplomski studij španjolskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

5. Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija:    završetkom diplomskog studija stječe se akademski naziv “magistra / magistar španjolskog jezika i književnosti” /mag. philol. hisp./ za znanstveni i prevoditeljski smjer odnosno “magistra /magistar edukacije španjolskog jezika i književnosti” /mag. educ. philol. hisp./ za nastavnički smjer.