Category Archives: Uncategorized

Obrazovanje i društvo: seminarska nastava

Seminarska nastava iz kolegija Obrazovanje i društvo u akademskoj godini 2022./2023. održavat će se samo u terminu prve seminarske grupe srijedom od 9:30 do 11:00. Seminarska nastava neće se održavati u terminu druge seminarske grupe od 11:00 do 12:30 kako je navedeno prema rasporedu.

NATJEČAJ ODSJEKA ZA NAJBOLJI STUDENTSKI RAD – NAGRADA ‘KREŠIMIR KUFRIN’

Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

objavljuje

NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADE ‘KREŠIMIR KUFRIN’

Propozicije natječaja:
• Nagrada “Krešimir Kufrin” je godišnja nagrada koja se dodjeljuje studentima sociologije za najbolji studentski rad
• Pravo natjecanja za nagradu imaju studenti/studentice preddiplomskog, dodiplomskog i diplomskog studija sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu koji imaju studentska prava zaključno s 30. 9. 2022. godine.
• U slučaju koautorstva, svi koautori/koautorice moraju biti studenti/studentice preddiplomskog, dodiplomskog ili diplomskog studija, a barem jedan od koautora mora biti student/studentica sociologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
• Student/studentica se može natjecati za nagradu sa samo jednim radom.
• Isti rad ne može biti prijavljen više puta.
• Nagrada se dodjeljuje samo za neobjavljeni rad koji istodobno nije prijavljen za neku drugu nagradu, niti je u postupku recenzije u nekom stručnom ili znanstvenom časopisu.
• Radovi trebaju biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku, u formi znanstvenog ili stručnog članka veličine do 5000 riječi i pisan sukladno APA stilu.
• Prijave se predaju na poveznici Prijava na natječaj
• Nagrada se u pravilu dodjeljuje jednom radu. Iznimno, ocijeni li Povjerenstvo za dodjelu nagrade da nagradu u jednakoj mjeri zaslužuje više radova, može se dodijeliti više jednakovrijednih nagrada.
• Povjerenstvo može odlučiti ne dodijeliti nagradu ako ocijeni da nijedan od prijavljenih radova ne zadovoljava kriterije vrednovanja.
• Prilikom vrednovanja uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji: inovativnost/originalnost, društvena i stručna relevantnost, jasnoća definiranih ciljeva rada, kvaliteta interpretacije, relevantnost korištene literature, razina teorijske elaboracije, jasnoća i argumentiranost teza, kvaliteta zaključaka te u slučaju empirijskih istraživanja kvaliteta prikupljenih podataka i obrade podataka.
• Povjerenstvo za ocjenu radova čine tri člana/članice Odsjeka za sociologiju

Nagrada:
• Nagrada se sastoji od Plakete i novčane nagrade u iznosu od 1.000,00 (tisuću) kuna.
• U slučaju koautorstva ili dodjele više jednakovrijednih nagrada, svi autori/koautori dobivaju Plaketu, a novčana nagrada dijeli se na jednake iznose.

Rok prijave:
• 30. rujna 2022. godine

Prijava na natječaj za dodjelu nagrade ‘Krešimir Kufrin’ za najbolji studentski rad

UMDI – raspored po seminarskim grupama

UVOD U METODOLOGIJU DRUŠTVENIH ISTRAŽIVANJA (2020/2021)
Dvopredmetni studij sociologije – raspored pohađanja seminarske nastave

Raspored u seminarske grupe sastavljen je temeljem satnice obaveznih i izbornih kolegija koji se u 2. semestru izvode na drugim studijskim grupama i nužno ga je uzeti u obzir prilikom biranja grupa i izbornih kolegija na drugom studiju.
Dodijeljenu seminarsku grupu moguće je bezuvjetno promijeniti u slučaju da uslijed naknadnih izmjena rasporeda nastane kolizija s nastavnim terminom obaveznog kolegija druge studijske grupe za koji ne postoji zamjenski termin.

Promjena je moguća i zbog bilo kojeg drugog razloga, pod uvjetom da se dogovori zamjena s nekim raspoređenim u alternativnu seminarsku grupu.

Promjenu seminarske grupe potrebno je dogovoriti i nastavniku javiti prije prvog termina seminarske nastave (4. ožujka) putem elektroničke pošte (ilandrip@ffzg.hr).

 Seminarska grupa 1
(četvrtkom, 15.30-17.00)

1. Bizović Grgas, Kiša
2. Blažičko, Roko
3. Bortulić, Andrea
4. Hadeljan, Ivan
5. Hostić, Klara
6. Jantolek, Sunčana
7. Juričko, Dorotea
8. Krajinović, Lana
9. Križanić, Ana
10. Krstić, Klaudio
11. Kurbanović, Tomas
12. Magić, Lorena
13. Major, Mirela
14. Mikacinić, Marta
15. Miloglav, Ivan
16. Runjić, Ana Lucija
17. Softić, Dino
18. Srkoč, Sven
19. Šeba, Magnar
20. Vukmanić, Lea
21.
22.

 

Seminarska grupa 2
(četvrtkom, 17.00-18.30)

1. Abramović, Viktorija
2. Baričević, Anja
3. Bistrović, Jelena
4. Brečić–Jakovčević, Dioklecijan
5. Coen, Lara
6. Dobrić, Josip
7. Gašparić, Ivana
8. Guteša, Kristina
9. Hadžić, Nikolina
10. Jadrijević, Frane
11. Jambrošić Barnjak, Jelena
12. Kezele, Irma
13. Lešić, Natali
14. Orač, Laura
15. Pavlenić, Bruno
16. Pekić, Dejan Yvon
17. Petran, Matej
18. Svitlić, Asja
19. Škrlec, Karla
20. Vlašić, Rafael
21. Žeželić, Tea
22.

 

Kolegij Feminističke teorije i pokreti – seminarska nastava

Poštovane kolegice i kolege,

mole se svi koji nemaju seminarsku temu da što prije dođu na konzultacije kod doc. dr. sc. Ksenije Klasnić (srijedom 9.30 – 11.00h u C-021). Izvanredno otvaram i termin za dodjelu seminara u petak 11. listopada 2019. od 10 do 11h u C-021. Što prije dođete, imate veći izbor seminara.

U tablici u prilogu je naznačena seminarska grupa u koju su studenti i studentice raspoređeni, kao i naznake tko još nema seminarsku temu.

Tko još nije, neka se što prije ulogira na kolegij Feminističke teorije i pokreti na Omegi zbog pravovremenog dobivanja relevantnih informacija koje se distribuiraju putem Omega sustava.

 Seminarska nastava po grupama počinje u ponedjeljak 14. listopada 2019. U tom terminu još neće biti seminarskih izlaganja, već diskusija na odabrane teme.

Seminarska izlaganja studenata i studentica počinju od 21. listopada 2019.

U grupi A 21. listopada seminarsko izlaganje trebaju održati: Martina Čavlović (Castells, 2002) i Lucija Marić (Ritzer, 1997 i Milić, 2011).

U grupi B uvodni seminari još nisu dodijeljeni pa će raspored biti obavljan naknadno.

Za sve ostale termine seminarskih izlaganja za obje seminarske grupe raspored će biti objavljen na Omegi tijekom sljedećeg tjedna.

FTP 1920_P_O_P_I_S – RASPORED PO GRUPAMA 10.10.2019

UVOD U METODOLOGIJU DRUŠTVENIH ISTRAŽIVANJA (2018/2019)

Dvopredmetni studij sociologije – raspored pohađanja seminarske nastave

Raspored u seminarske grupe sastavljen je temeljem satnice obaveznih i izbornih kolegija koji se u 2. semestru izvode na drugim studijskim grupama i nužno ga je uzeti u obzir prilikom biranja grupa i izbornih kolegija na drugom studiju.

Dodijeljenu seminarsku grupu moguće je bezuvjetno promijeniti u slučaju da uslijed naknadnih izmjena rasporeda nastane kolizija s nastavnim terminom obaveznog kolegija druge studijske grupe za koji ne postoji zamjenski termin.

Promjena je moguća i zbog bilo kojeg drugog razloga, pod uvjetom da se dogovori zamjena s nekim raspoređenim u alternativnu seminarsku grupu.

Promjenu seminarske grupe potrebno je dogovoriti i nastavniku javiti prije prvog termina seminarske nastave (28. veljače) putem elektroničke pošte (ilandrip@ffzg.hr).

Seminarska grupa 1

(četvrtkom, 15.30-17.00)

1. Bulat, Ivor
2. Hrženjak, Marin
3. Jelenčić, Lea
4. Jelenčić, Marko
5. Kolačko, Vanja
6. Kvartuč, Domeniko
7. Lijić, Ana
8. Milak, Ines
9. Oštrek, Andrej
10. Pavliško, Danijela
11. Perić, Ema
12. Petrović, Janja
13. Popović, Ivor
14. Ružička, Matej
15. Sabolić, Jan
16. Sardelić, Stipe
17. Sokol-Kvesić, Dinko
18. Ščuric, Dora
19. Šušnjara, Bruno
20. Zenko, Neven

Seminarska grupa 2

 (četvrtkom, 17.00-18.30)

1. Bačurin, Ana
2. Bebić, Gabrijela
3. Folnović, Karla
4. Franić, Franjo
5. Gogić, Ilian
6. Gramnjak, Ema
7. Kraljević, Jelena
8. Majsec, Josip
9. Markuš, Petar
10. Martić, Adam
11. Murat, Katarina
12. Pejnović, Lovro
13. Peko, Petar
14. Pintarić, Florian
15. Ptiček, Pjer
16. Radoš, Mateja
17. Rajkovača, Marina
18. Tiljak, Filip
19. Tupek, Valentina
20. Uvodić, Roko