Obrazovanje i društvo: seminarska nastava

Seminarska nastava iz kolegija Obrazovanje i društvo u akademskoj godini 2022./2023. održavat će se samo u terminu prve seminarske grupe srijedom od 9:30 do 11:00. Seminarska nastava neće se održavati u terminu druge seminarske grupe od 11:00 do 12:30 kako je navedeno prema rasporedu.