Obrane diplomskih radova

Obrana diplomskog rada studentice Antonije Mikuljan pod naslovom “Volonterski angažman studenata hrvatskih sveučilišta” održat će se u petak 30. 9. 2022. u dvorani A228 s početkom u 10h.

Obrana diplomskog rada studentice Valentine Djaković pod naslovom “Prikaz životnih stilova žena u televizijskim reklamama u 1970-ima i 2000-ima” održat će se u četvrtak 29.9.2022. u dvorani A228 s početkom u 11h.

Obrana diplomskog rada studenta Matka Jurkovića pod nazivom „Diskriminacija transrodnih osoba u Hrvatskoj – pogled iz njihove perspektive“ održat će se u četvrtak 29. rujna 2022. u 10h u dvorani A-228.

Obrana diplomskog rada studenta Tea Čavara pod naslovom “Što nas cyberpunk može naučiti o teoriji informacijskog društva?” održat će se u srijedu, 28.09.2022. godine od 11.00h u A-228.

Obrana diplomskog rada pod naslovom “Analiza fotografija kao demonstracijska metoda u integraciji nastave Sociologije i Njemačkog jezika na temu „Kulturni sukob i integracija“” studentice Teodore Gerbus održat će se u utorak 27. rujna 2022. u 9:00 sati u dvorani A-228.

Obrana diplomskog rada pod naslovom “Reprezentacija islamističkog terorizma u hrvatskim medijima” studentice Antee Kalinić održat će se u utorak 27. rujna 2022. u 11 sati u dvorani A-220.

Obrana diplomskog rada studentice Ivane Vukorepa pod nazivom „Osjećaj zajedništva i iskustvo socijalnih interakcija kod studenata izabranih studentskih domova u Zagrebu tijekom pandemije koronavirusa“ održat će se u petak 23. rujna 2022. u 10h u dvorani A-220.

Obrana diplomskog rada studentice Antonije Seba pod nazivom „Postaje li Samobor grad po mjeri mladih? Samoborski Bunker kao primjer dobre prakse prenamjene bivših vojnih objekata“ održat će se u srijedu 21. rujna 2022. u 10h u dvorani A-228.

Obrana diplomskog rada studentice Antonije Selimović pod nazivom „Važnost urbane zelene infrastrukture na primjeru grada Zagreba“ održat će se u utorak 20. rujna 2022. u 10h u dvorani A-228.

Obrana diplomskog rada studentice Ivane Rogač pod naslovom “Tradicijsko graditeljstvo i značaj u zajednici – studija slučaja sela u vukovarskom području” održat će se u četvrtak 15. rujna 2022. u 15 sati u dvorani A-228.

Obrana diplomskog rada studentice Karle Nizek pod naslovom “Nastavna tema „Ekološke promjene“ u sklopu nastavnog predmeta Sociologija u gimnazijama: komparativna analiza udžbenika” održat će se u četvrtak 15. 9. 2022. u dvorani A-309 s početkom u 13:30h.

Obrana diplomskog rada studenta Philipa Tomaša pod naslovom “ Narativni pregled mjerenja ovisnosti o mobilnim igrama“ održat će se u ponedjeljak 12. 9. 2022. u dvorani A-228 s početkom u 13:00h.