dr. sc. Petra Matović


docentica
ured: F-314 | konzultacije četvrtkom od 10 do 11
tel: +385 1 409 2334 | e-mail: pmatovic@ffzg.hr

 

Životopis

Petra Matović je diplomirala klasičnu filologiju 2007. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radila je kao učiteljica latinskog i grčkog jezika u OŠ Miroslav Krleža (2007/08) te kao knjižničarka na Odsjeku za klasičnu filologiju (2008/09) na kojem je danas poslijedoktorandica. Doktorirala je 2015. disertacijom Tipovi homerskih formula u Kunićevu prijevodu Ilijade pod vodstvom prof. Darka Novakovića.
Zaduženja: koordinatorica za Mozvag, zamjenica koordinatorice za ISVU za diplomski program grčkog.

 

Bibliografija
Dostupna na http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=314543