Uvjeti za upis

Preduvjet za upis na dvopredmetni studij latinskog jezika i književnosti jest učenje latinskog u osnovnoj ili srednjoj školi; zbog toga oni koji latinski nisu učili moraju položiti poseban predispit. Pri upisu se vrednuje prosjek ocjena iz srednje škole, obvezni dio državne mature (Hrvatski jezik – razina A, Matematika – razina B, Strani jezik – razina A), a na izbornom dijelu mature Informatika ili Kemija ili Biologija ili Fizika ili Geografija ili Povijest ili Filozofija ili Logika ili Psihologija ili Sociologija ili Drugi strani jezik (od navedenih jedanaest predmeta treba položiti barem jedan, a vrednuje se najbolji rezultat; stranim se jezikom smatraju i grčki, odnosno latinski). Kandidati moraju pristupiti i dodatnoj provjeri na Filozofskom fakultetu (Test intelektualnih sposobnosti).