Uvjeti za upis

Uvjet za upis u diplomski studij grčkog jezika i književnosti je završen preddiplomski studij grčkog jezika i književnosti (ili ekvivalentni studij na drugom sveučilištu), te prosjek ocjena s preddiplomskog studija.