Sveučilišni prijediplomski studij Grčki jezik i književnost

Predviđeno trajanje studija
8 semestara.


Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) grčkog jezika i književnosti / sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) grčkog jezika i književnosti


Rezultat studijskog programa
Završetkom studija student stječe kvalitetno poznavanje grčkog jezika i filologije – dostatno da sam razumije i prevede grčki tekst, da se pritom koristi standardnom referentnom literaturom i ostalim stručnim pomagalima. Također, student upoznaje grčku književnost u njezinu kontinuitetu od početaka do kasne antike, te upoznaje metode i pristupe interpretaciji književnih tekstova. Student je imao priliku svoje poznavanje grčkog jezika i civilizacije upotpuniti i profilirati, prema vlastitim sklonostima, i nekima od spoznaja s drugih srodnih studijskih grupa na Fakultetu i Sveučilištu. Napokon, student je upoznao osnovne tehnike znanstvenog filološkog rada i bio u prilici i sam ih primjenjivati.

Student se osposobljava, u prvom redu, da nastavi studiranje i uspješno okonča sveučilišni diplomski studij. Opća kulturna i znanstvena kompetencija koju je stekao omogućava mu da se zaposli u kulturnim ili informativnim djelatnostima (mediji, izdavaštvo, muzeji).

Osim programa studija grčkog jezika i književnosti, student koji uspješno okonča sveučilišni prijediplomski studij može se uključiti u programe studija Filozofskog fakulteta koji mu to omogućavaju (poput sveučilišnog diplomskog studija Komparativna književnost), te u sveučilišni diplomski studij Grčki jezik i književnost (ili ekvivalent) drugih hrvatskih sveučilišta; grčki se jezik trenutačno može studirati na Sveučilištu u Zadru.