Silabi

  • Metodika nastave klasičnih jezika
  • Latinska rukopisna baština novovjekovnog Dubrovnika
  • De scriptoribus Romanis liberae rei publicae