Obavijest za studente Filozofskog fakulteta koji se prijavljuju za upis u 1. godinu diplomskih studija

Studenti Filozofskog fakulteta koji se prijavljuju za upis u 1. godinu diplomskih studija moraju što je prije moguće obaviti proceduru završetka preddiplomskih studija! Hodogram za završavanje preddiplomskih studija nalazi se na ovoj poveznici. 

Molimo studente/pristupnike koji su obavili svoju online prijavu za upis u 1. godinu diplomskih studija da odmah nakon te prijave za upis i polaganja zadnjeg ispita/obaveze bez odlaganja završe sve korake prema navedenom hodogramu završavanja preddiplomskih studija!

Every book from which you can get new interests and ideas is alive, although it was written many
centuries ago. To realize that is to open a broader universe to your own mind. The difference between an educated man and an uneducated man is that the uneducated man lives only for the moment, reading his newspaper and watching the latest moving-picture, while the educated man lives in a far wider present, that vital eternity in which the psalms of David and the plays of Shakespeare, the epistles of Paul and the dialogues of Plato, speak with the same charm and power that made them immortal the instant they were written.

Živa je svaka knjiga kadra da u vama probudi nove interese i nove ideje, makar bila napisana prije mnogo stoljeća. Kad to shvatite, vašem će se umu otvoriti prostraniji svemir. Razlika između obrazovanog i neobrazovanog čovjeka u tome je što neobrazovani žive samo u sadašnjem trenutku, čitajući današnje novine i gledajući najnoviji film, dok je sadašnjost u kojoj žive obrazovani znatno prostranija: ona je živa vječnost u kojoj Davidovi psalmi i Shakespeareove drame, Pavlove poslanice i Platonovi dijalozi govore istom čarolijom i snagom koja ih je učinila besmrtnima čim su bili napisani.

Gilbert Highet, The Classical Tradition (1949)

Čitanka za Prevođenje s latinskog

Izbor tekstova iz propisane lektire za kolegij Prevođenje s latinskog (obavezan na 5. semestru preddiplomskog studija latinskog jezika i književnosti), s latinskim parafrazama i analizama per cola et commata, moguće je naći na stranicama kolegija na Omegi, i u repozitoriju psl-reading na Githubu (sam PDF je ovdje).

Comenius, Orbis sensualium pictus, anima hominis

By Comenius; Rainer Zenz at de.wikipedia (Transferred from de.wikipedia to Commons.) [Public domain], via Wikimedia Commons


Continue reading

Čitanka za Grčku morfologiju 1

Ove će se akademske godine (2018./19) nastava na kolegiju Grčka morfologija 1 (preddiplomski studij grčkoga jezika i književnosti) izvoditi na nešto drugačiji, eksperimentalan način. Okosnica će nastave biti Čitanka, temeljito komentirani izbor šezdeset kratkih proznih tekstova od Herodota do Plotina. Uz čitanku, bit će pripremljen i popis riječi i izraza koje studenti moraju naučiti, kao i vježbe pomoću kojih će lakše usvojiti gradivo. Poticat će se samostalan i svakodnevni rad studenata. Promijenit će se i dinamika izvođenja kolegija i skupina izvođača. Važnu će ulogu imati elektronska verzija kolegija na Omegi.

Čitanka, koja će u prvoj verziji biti objavljena kao skripta, trenutačno je u prijelomu, zajedno s vježbama vokabulara. Izvorni kod (LaTeX i Anki) možete naći u repozitoriju hellenismos na Bitbucketu. PDF datoteka izravno je dostupna ovdje.

Continue reading