Početak nastave u akademskoj godini 2020/2021

Poštovani kolege, studenti preddiplomskog i diplomskog studija grčkog, odnosno latinskoga,

nastava u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. održavat će se, kao što ste svjesni, u rizičnim epidemiološkim uvjetima zbog pandemije koronavirusa. Studiji grčkog i latinskog imaju na kolegijima male grupe i zbog toga ćemo s nastavom početi uživo u dvorani A208 (i nekoliko drugih dvorana), prema objavljenom rasporedu. Nastava za sve godine preddiplomskih i diplomskih studija grčkog, odnosno latinskoga osim za prvu godinu (za brucoše nastava počinje nakon orijentacijskog tjedna – o tome slijedi posebna obavijest) počinje 12. listopada 2020.

Studenti i nastavnici pridržavat će se epidemioloških mjera, o čemu će vas nastavnici obavijestiti na prvom susretu. Nadalje, ako netko od studenata ulazi u visokorizičnu skupinu (vidi preporuke HZJZ) pa nastavu ne može pratiti uživo u dvorani, molim neka se odmah javi elektronskom poštom pročelniku odsjeka (neven.jovanovic@ffzg.unizg.hr). Također, dođe li na fakultetu do zaraze, zbog dvopredmetnih studija vjerojatno će sva nastava morati biti održavana “na daljinu”. I za to ćemo se pripremiti, iako u nadi da ta situacija neće iskrsnuti.

Imat ćemo na odsjeku još nekoliko novosti i uputa radi lakše, kvalitetnije i brže komunikacije, o tome ćete biti obaviješteni u prvom tjednu nastave.

Premda nas očekuje rad u uvjetima koji blago podsjećaju na Tukidida i Lukrecija, nadamo se da ćemo i ove kao i svih dosadašnjih godina uspješno i s užitkom čitati naše raznolike i inspirativne Grke i Rimljane.

Srdačno,

Neven Jovanović
pročelnik Odsjeka za klasičnu filologiju

[IZMJENA 24. rujna 2020: ispravljen datum početka nastave za sve godine i usklađen s obavijestima uprave.]

Raspored u zimskom semestru 2020/21 – obavijest

Poštovani kolege, studenti grčkog, odnosno latinskog jezika i književnosti,

obavještavam da raspored nastave objavljen 14. rujna na fakultetskoj mrežnoj stranici nije vjerodostojan. Naime, u njemu nisu uzete u obzir mjere opreza zbog epidemije koronavirusa, mada postoji mogućnost da će se sva nastava na Filozofskom fakultetu, osim one za prvu godinu, održavati »na daljinu«.

Molimo vas da pričekate obavijesti o rasporedu koje će biti objavljene na stranicama Odsjeka za klasičnu filologiju zajedno s ostalim uputama o nastavi u zimskom semestru akademske godine 2020./2021.

Neven Jovanović
pročelnik Odsjeka za klasičnu filologiju

 

Poziv studentima prve godine — dogovor o nastavi

Poštovani kolege, svi koji ćete u akademskoj godini 2020/2021 biti prva godina studija grčkog ili latinskog!

Najprije, kao pročelnik odsjeka, želim vas pozdraviti.

Potom, kao što znate, zbog epidemije koronavirusa i u zimskom ćemo semestru ove akademske godine morati raditi u izvanrednim okolnostima. Odsjek za klasičnu filologiju dogovara i razražuje planove za održavanje nastave i podršku studentima. Zbog toga je izuzetno važno da se i vi čim prije javite meni, tj. pročelniku odsjeka, na adresu elektronske pošte neven.jovanovic@ffzg.unizg.hr.

Bilo bi najbolje kad biste se javili sa svoje @ffzg.hr adrese (to je ono AAI@eduHr korisničko ime koje ste trebali dobiti pri upisu, čime se prijavljujete na različite akademske servise; tim se podacima možete prijaviti i na webmail Filozofskog fakulteta). No, ako tu adresu još ne možete upotrijebiti, javite se kako god možete, samo ne zaboravite navesti svoje ime i prezime.

Željeli bismo čim prije preko nekog od komunikacijskih kanala (Zoom, Skype, itd) organizirati razgovor sa studentima prve godine.

Srdačno, do skorog viđenja,

Neven Jovanović, pročelnik Odsjeka za klasičnu filologiju

 

Filologija 74 (2020.): Jovanović, Rukopisi, kolacija svjedoka predaje…

Na Hrčku je objavljen novi broj (74 / 2020.) Filologije, časopisa Razreda za filološke znanosti HAZU. Broj donosi, među ostalima, rad Nevena Jovanovića:

Neven Jovanović. Rukopisi, kolacija svjedoka predaje i paratekstovi nadgrobnog govora Nikole Modruškog za kardinala Pietra Riarija (1474)

Rad iznosi najvažnije podatke o rukopisnim izvorima latinskog govora Nikole Modruškog za kardinala Pietra Riarija (nakon 18. siječnja 1474). Potom se izvještava o rezultatima kolacije trinaest poznatih izvora predaje teksta (tiskanih izdanja i rukopisa). Napokon, po prvi se put objavljuju i analiziraju stihovani paratekstovi iz mletačkoga prijepisa Nikolina govora.

Rad je dostupan na adresi hrcak.srce.hr/241119

Irena Bratičević – pismeni ispiti na daljinu

Pismeni ispiti na daljinu održavat će se preko Omege, o čemu se detalji nalaze na stranicama na Omegi za kolegije Rimska epika, Rimska znanost o književnosti, Rimska ljubavna elegija i Hrvatska novolatinska književnost. Studente koji se prijave u ISVU za ispite iz kolegija Rimsko bukolsko pjesništvo, Rimska satira, Srednjovjekovni latinitet, Uvod u novolatinsku književnost i Grčka književnost arhajskog i klasičnog razdoblja molim da mi se jave i na mail irena.braticevic@ffzg.hr.

Ispit iz Grčkog rečeničnog perioda

Pismeni ispiti iz kolegija Grčki rečenični period klasičnoga i poklasičnoga razdoblja održavat će se preko Omege u terminima objavljenim na stranicama Odsjeka. Studenti pristupaju ispitu tako da otvore kolegij u Omegi i na vrhu stranice kliknu na link “ISPIT” (prvi link koji se nalazi ispod slike Muze Talije). Vrijeme rješavanja je 90 min. Usmeni ispiti će se održati preko Omege (Big Blue Button) ili nekog drugog servisa po dogovoru. Ispiti se prijavljuju u ISVU. Popis literature nalazi se na Omegi u dokumentu “Plan rada”. Za sva ostala pitanja javiti se na psostari@ffzg.hr.

Grčka lirika – seminar, 2020. – upute za ispit

Svi detalji vezani za polaganje pismenog i usmenog ispita iz seminarskoga dijela kolegija Grčka lirika u akademskoj godini 2019./2020. nalaze se na Omega stranici e-kolegija, na poveznici https://omega.ffzg.hr/mod/resource/view.php?id=226505.

Za pitanja, pojašnjenja i dogovor javiti se Nini Čengić na mail adresu nicengic@ffzg.hr.