Isusovačka drama u Hrvatskoj predstavljena na znanstvenom skupu u Beču

U okviru projekta Japan on the Jesuit Stage (“Japan na isusovačkim pozornicama”) u Beču je 28. i 29. lipnja održan znanstveni skup na kojem su izlaganjem sudjelovali i članovi Odsjeka za klasičnu filologiju, Nina Čengić i Neven Jovanović. Izlaganje, pod naslovom Traces of Japan in Croatian Latin School Drama 1600–1800 (Tragovi Japana u hrvatskoj školskoj drami na latinskom između 1600. i 1800), dostupno je u okviru Github repozitorija croaladrama. Tekst je ovdje, a slajdovi ovdje.

Ljubaznošću naših kolega s Instituta za novolatinske studije Ludwiga Boltzmanna (Innsbruck), imali smo priliku na skupu i predstaviti nedavno objavljeni zbornik Neo-Latin Contexts in Croatia and Tyrol.

Naposljetku, osobito nam je bilo drago što je na bečkom skupu, slušajući i raspravljajući, sudjelovala i Anamarija Žugić, doktorska studentica na studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kolegica Žugić nedavno je uspješno obranila temu doktorskog rada Novolatinska drama i kazalište u ranonovovjekovnoj Hrvatskoj, te je imala čime pridonijeti raspravi i radu skupa.

Objašnjenje o ispitnom gradivu ako je kolegij ranije odslušan

Kolege studente koji u tekućoj akademskoj godini pristupaju ispitu na nekom kolegiju, a sve su svoje ostale obaveze ispunili ranije (odslušali su kolegij, napisali zadaće i seminarske radove itd.) podsjećamo na odredbu važećeg Pravilnika o studiranju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2015), odjeljak IX. Ispiti, čl. 42 “Ispiti i druge provjere znanja”, stavak 2:

2. Student polaže gradivo ili sadržaj kolegija koji se izvodio u
godini u kojoj polaže.

Dakle, čak i ako ste kolegij odslušali i sve obaveze ispunili npr. u akademskoj godini 2015/16, ukoliko ispitu pristupate u ak. g. 2017/18, morate se pripremati prema gradivu i literaturi propisanima u ak. g. 2017/18.

Obavijesti o gradivu i sadržajima u tekućoj godini rado će vam dati predmetni nastavnici.

 

Promjena vremena održavanja ispita 2. 7. 2018.

Zbog zauzetosti učionica na Fakultetu ispiti iz niže navedenih kolegija održat će se u 14 sati u A-208:

Rimska književnost republikanskoga razdoblja, Rimska književnost carskoga razdoblja, Najstariji spomenici latinskog jezika, Latinska sintaksa 1, Latinska sintaksa 2, Prevođenje s latinskoga, Vulgarni latinitet, Srednjovjekovni latinitet, Latinska stilistika, Prevođenje s hrvatskoga na latinski, Latinska rukopisna baština novovjekovnog Dubrovnika i Europska Sunoikisis.

Sastanak za terensku nastavu: London 2018.

Pozivamo sve zainteresirane za put u London da dođu na sastanak u četvrtak 21. 6. u 13:00 u A-208. Ako ste ikad prolazili prvim katom fakulteta i pitali se kakvi su to kentauri, ako ste bili na Akropoli i žalili što ne možete vidjeti friz Partenona, ako ste raspravljali s kolegama je li lord Elgin heroj ili zločinac, ovo je terenska nastava za vas!