Poziv – nastupno predavanje Jelene Poláček Gajer

Dragi studenti i studentice, ako želite prisustvovati nastupnom predavanju molimo da javite na mail pročelniku (neven.jovanovic@ffzg.hr) ili tajnici (mzivko@ffzg.hr) ime i prezime i e-mail do srijede, 27.5. do 12 sati.

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET
Zagreb, Ivana Lučića 3

Zagreb, 21. svibnja 2020.

Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, dekanica Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, na prijedlog Stručnog povjerenstva

OGLAŠAVA
I.

Jelena Poláček Gajer održat će u ponedjeljak, 1. lipnja 2020. u 10:15 nastupno predavanje pred nastavnicima, studentima i stručnim povjerenstvom, u vezi s izborom u nastavno zvanje i na radno mjesto –  lektor za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana druge orijentalne i ostale filologije, na Katedri za grčki jezik i književnost Odsjeka za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Nastupno predavanje održat će se u virtualnoj učionici Sustav učenja na daljinu Omega Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, putem platforme BigBlueButton i biti će dostupno putem linka koji će biti objavljen na web stranici e-kolegija Odsjeka za klasičnu filologiju.

II.
Tema nastupnog predavanja je: “Tvorba aktivnog aorista u novogrčkom“.

Dekanica
prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić

Studenti našega fakulteta pomažu u pripremi e-materijala

Nastava se preselila u digitalnu domenu, a student Odsjeka za klasičnu filologiju Petar Soldo prihvatio je izazov novih okolnosti i osmislio korisne videomaterijale za grčki i latinski jezik. Njegove e-lekcije, kao i one koje su izradili studenti drugih odsjeka, mogu se pogledati na poveznici:

https://web2020.ffzg.unizg.hr/covid19/2020/04/29/studenti-naseg-fakulteta-izradili-e-lekcije-za-skolarce/.

 

COVID 19, upute za postupanje na ffzg.unizg.hr

Dragi kolege, upozoravamo da je na stranici našeg fakulteta COVID 19 objavljen niz uputa vezanih za studije i studiranje u situaciji pandemije.

Za sva dodatna i specifična pitanja pročelnik i članovi Odsjeka za klasičnu filologiju stoje vam na raspolaganju putem elektronske pošte.

Upute za postupanje u pandemiji

COVID 19, upute

Apulej na Evropskom festivalu grčkog i latinskog

Rimski autor II. st. po Kr. Apulej i njegov roman Metamorfoze (Zlatni magarac) tema su ovogodišnjeg Evropskog festivala grčkog i latinskog (Festival Européen Latin Grec). Zbog epidemije COVID-19 virusa festival će se održati od 2. do 7. lipnja – bio je planiran za kraj ožujka.

Apulej, inicijal s kraja četvrte i početka pete knjige

Inicijal iz rukopisa Apulejeva romana, ms. Vat. Lat. 2194, Biblioteca Apostolica Vaticana.

Festival uključuje javno čitanje Apulejevih Metamorfoza. U taj će se dio aktivnosti uključiti i studenti i profesori Sveučilišta u Zagrebu, s Odsjeka za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta i s Fakulteta hrvatskih studija.

Dijelovi četvrte knjige Apulejeva romana koje će čitati studenti latinskog našeg odsjeka dostupni su, u latinskom izvorniku i redigiranom prijevodu Albina Vilhara, na ovoj poveznici.

Ako se netko želi priključiti javnom čitanju Apuleja, neka se javi na e-mail adresu Nevena Jovanovića.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2019./2020.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak. god. 2019./2020. Pravo natjecanja imaju svi studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Studenti su dužni do četvrtka 30. travnja 2020. do 16 sati prijaviti rad na mrežnim stranicama Sveučilišta, a ispis cijelog prijavljenog rada (uključujući i potpisano obrazloženje mentora) u dva (2) primjerka dostaviti Povjerenstvu za Rektorovu nagradu Filozofskog fakulteta putem Urudžbenog ureda Fakulteta (D-01) i na e-mail adresu: rektorova@ffzg.hr.

Mentori svoje mišljenje o prijavljenom radu (najkasnije do četvrtka 30. travnja 2020. do 16 sati) unose u obrazac korištenjem šifre rada koju im nakon prijave rada dostavlja student.

Studenti mogu pristupiti aplikaciji na mrežnim stranicama Sveučilišta svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom (ako studenti ne znaju korisničko ime ili lozinku, za pomoć se mogu obratiti administratoru korisničkih računa).

Molimo studente da nakon on-line prijave obavezno provjere status prijave u aplikaciji (pod „Pregled prijava“).

Prijedloge za nagrade u kategorijama e) i f) (uključujući sažetke te obrazloženje mentora) potrebno je do srijede 29. travnja poslati na adresu rektorova@ffzg.hr kako bi radovi pravovremeno bili prijavljeni na stranicama Sveučilišta (popis podataka potrebnih za on-line prijavu dostupan je na stranici Fakulteta).

Svečana dodjela Rektorove nagrade održat će se na Sveučilištu u Zagrebu u srijedu 1. srpnja 2020.

Više informacija o natječaju dostupno je na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Prilozi i poveznice:

Upute za on-line prijavu

Teo Radić – odgoda nastave

U ponedjeljak 9. ožujka viši lektor Teo Radić neće održati nastavu iz Rimske metrike zbog iznenadne spriječenosti. Termin nadoknade bit će određen naknadno.