Irena Bratičević – pismeni ispiti na daljinu

Pismeni ispiti na daljinu održavat će se preko Omege, o čemu se detalji nalaze na stranicama na Omegi za kolegije Rimska epika, Rimska znanost o književnosti, Rimska ljubavna elegija i Hrvatska novolatinska književnost. Studente koji se prijave u ISVU za ispite iz kolegija Rimsko bukolsko pjesništvo, Rimska satira, Srednjovjekovni latinitet, Uvod u novolatinsku književnost i Grčka književnost arhajskog i klasičnog razdoblja molim da mi se jave i na mail irena.braticevic@ffzg.hr.

Ispit iz Grčkog rečeničnog perioda

Pismeni ispiti iz kolegija Grčki rečenični period klasičnoga i poklasičnoga razdoblja održavat će se preko Omege u terminima objavljenim na stranicama Odsjeka. Studenti pristupaju ispitu tako da otvore kolegij u Omegi i na vrhu stranice kliknu na link “ISPIT” (prvi link koji se nalazi ispod slike Muze Talije). Vrijeme rješavanja je 90 min. Usmeni ispiti će se održati preko Omege (Big Blue Button) ili nekog drugog servisa po dogovoru. Ispiti se prijavljuju u ISVU. Popis literature nalazi se na Omegi u dokumentu “Plan rada”. Za sva ostala pitanja javiti se na psostari@ffzg.hr.

Grčka lirika – seminar, 2020. – upute za ispit

Svi detalji vezani za polaganje pismenog i usmenog ispita iz seminarskoga dijela kolegija Grčka lirika u akademskoj godini 2019./2020. nalaze se na Omega stranici e-kolegija, na poveznici https://omega.ffzg.hr/mod/resource/view.php?id=226505.

Za pitanja, pojašnjenja i dogovor javiti se Nini Čengić na mail adresu nicengic@ffzg.hr.

Grčka epika – seminar, 2019 – upute za ispit

Svi detalji vezani za polaganje pismenog i usmenog ispita iz seminarskoga dijela kolegija Grčka epika u akademskoj godini 2019./2020. nalaze se na Omega stranici e-kolegija, na poveznici https://omega.ffzg.hr/mod/resource/view.php?id=226799.

Za pitanja, pojašnjenja i dogovor javiti se Nini Čengić na mail adresu nicengic@ffzg.hr.

Grčka tragedija – seminar: ispit u akad. god. 2019./2020. – upute

Svi detalji vezani za polaganje pismenog i usmenog ispita iz seminarskoga dijela kolegija Grčka tragedija u akademskoj godini 2019./2020. nalaze se na Omega stranici e-kolegija, na poveznici https://omega.ffzg.hr/mod/resource/view.php?id=226810.

Za pitanja, pojašnjenja i dogovor javiti se Nini Čengić na mail adresu nicengic@ffzg.hr.

Grčka komedija – seminar: ispit u akad. god. 2019./2020. – upute

Svi detalji vezani za polaganje pismenog i usmenog ispita iz seminarskoga dijela kolegija Grčka komedija u akademskoj godini 2019./2020. nalaze se na Omega stranici e-kolegija, na poveznici https://omega.ffzg.hr/mod/resource/view.php?id=226809.

Za pitanja, pojašnjenja i dogovor javiti se Nini Čengić na mail adresu nicengic@ffzg.hr.

Ispiti iz kolegija Homer i homerski dijalekt

Pismeni ispiti iz kolegija Homer i homerski dijalekt održavat će se preko Omege u terminu objavljenom na stranicama Odsjeka. Studenti pristupaju ispitu tako da otvore kolegij u Omegi i na vrhu stranice kliknu na link “ispit”. Vrijeme rješavanja je 90 min. Usmeni će se održati preko Omege (Big Blue Button) ili nekog drugog servisa po dogovoru. Studenti su dužni pročitati lektiru i literaturu za tekuću akademsku godinu (popis na Omegi). Ispiti se prijavljuju kao i inače. Za sva ostala pitanja javiti se na psostari@ffzg.hr.