Sveučilišni diplomski studij Grčki jezik i književnost

Predviđeno trajanje studija
2 semestra. (Time se otvara mogućnost za doktorski studij.)


Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija
Magistra/magistar grčkoga jezika i književnosti (istraživački smjer) ili magistra/magistar edukacije grčkoga jezika i književnosti (nastavnički smjer).


Rezultat studijskog programa
Student koji uspješno završi nastavnički smjer usvojit će temelje didaktike i metodike suvremene nastave grčkog; osvijestiti vlastite pedagoške sklonosti i temperament; prepoznati izazov prenošenja studijem stečenih znanja i svladati problem preoblikovanja filoloških spoznaja u školsko gradivo. Zapošljavanje: prvenstveno u obrazovnim ustanovama (najčešće gimnazijama); potom u znanstvenim i kulturnim institucijama, zbirkama, specijaliziranim knjižnicama; napokon, u medijima, državnoj upravi, turizmu.

Student koji uspješno završi istraživački smjer steći će dodatni uvid u grčku jezičnu i književnu povijest, upoznati se s temeljnim metodama samostalnoga filološkoga istraživanja, osobito kad je riječ o čitanju rukopisa i njihovu kritičkom priređivanju. Zapošljavanje: prvenstveno u znanstvenim institucijama, arhivskim zbirkama, specijaliziranim knjižnicama; potom u medijima, državnoj upravi, turizmu.