Sveučilišni prijediplomski studij Latinski jezik i književnost

Predviđeno trajanje studija
8 semestara.


Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) latinskog jezika i književnosti / sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) latinskog jezika i književnosti


Rezultat studijskog programa
Završetkom studija student stječe kvalitetno poznavanje latinskog jezika i filologije — dostatno da sam razumije i prevede latinski tekst, da se pritom koristi standardnom referentnom literaturom i ostalim stručnim pomagalima. Također, student upoznaje latinsku književnost u njezinu kontinuitetu od antičkog doba do novovjekovlja, te upoznaje metode i pristupe interpretaciji književnih (i ostalih) tekstova na latinskom. Student je imao priliku svoje poznavanje latinskog, i civilizacija koje su se služile latinskim, upotpuniti i profilirati, prema vlastitim sklonostima, i nekim od spoznaja s drugih srodnih studijskih grupa na Fakultetu i Sveučilištu. Napokon, student je upoznao osnovne tehnike znanstvenog filološkog rada i bio u prilici i sam ih primjenjivati.

Student se osposobljava, u prvom redu, da nastavi studiranje i uspješno okonča sveučilišni diplomski studij. Opća kulturna i znanstvena kompetencija koju je stekao omogućava mu da se zaposli u kulturnim ili informativnim djelatnostima (mediji, izdavaštvo, muzeji, arhivi).

Osim programa studija latinskog jezika i književnosti, student koji uspješno okonča sveučilišni prijediplomski studij može se uključiti u programe studija Filozofskog fakulteta koji mu to omogućavaju (poput sveučilišnog diplomskog studija Komparativna književnost), te u sveučilišni diplomski studij Latinski jezik i književnost (ili ekvivalent) drugih hrvatskih sveučilišta; latinski se jezik trenutačno može studirati na Filozofskom fakultetu u Puli Sveučilišta u Rijeci, te na Sveučilištu u Zadru.