Voljena Marić

5_Maric
viša lektorica
ured: F-312 | konzultacije: petkom 11:00 – 11:45
tel: +385 1 409 2329 | e-mail: voljena.vukovic@ffzg.unizg.hr

 

Životopis
Voljena Marić rođena je 1963. u Zagrebu. Završila je Klasičnu gimnaziju i upisala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studij grčkog jezika i književnosti i latinskog jezika i književnosti. Diplomirala je 1988. na Katedri za latinski jezik i rimsku književnost s temom iz rimske književnosti. Predavala je klasične jezike u osnovnim školama od 1987. do 1995. te u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu od 1995. do 1999. Od jeseni 1999. zaposlena je na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu kao lektor, a od 2011. kao viši lektor za latinski jezik.

 

Izbor iz bibliografije

  • “Sinezijeva pisma Hipatiji.” Musarum cultus: zbornik radova u čast Marini Bricko, ur. Petra Matović i Nino Zubović. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF Press, 2019. str. 109-119.
  • “Koloman Rac – prevoditelj, priređivač i pedagog.” Latina et Graeca n.s. 36 (2019): 29-40. [suautorstvo s Teom Radićem]
  • “Rukopisna ostavština Antuna Petra Liepopillija u Znanstvenoj knjižnici u Dubrovniku.” Latina & Graeca n.s. 27 (2015): 37-59.
  • “Reading a fifteenth-century archival document.” Classical Heritage from the Epigraphic to the Digital: Academia Ragusina 2009 & 2011, ur. Irena Bratičević i Teo Radić. Zagreb: Ex libris, 2014. str. 289-299. [suautorstvo s Irenom Bratičević]
  • “Latinske pjesme Frana Grgurevića.” Latina & Graeca n.s. 15 (2009): 99-107.
  • Korektura i kolacioniranje rukopisnog izvornika u Retractionum M. Antonii de Dominis archiepiscopi Spalatensis libri X in totidem ipsius De republica ecclesiastica libros (Split, 2009).
  • “Život Grčke i Rima – rođenje djeteta.” Latina & Graeca 31 (1988): 93-95.
  • “Život Grčke i Rima – sklapanje braka.” Latina & Graeca 30 (1987): 114-116.