Voljena Marić

5_Maric
viši lektor
ured: F-318 | konzultacije: petkom 11:00-11:45
tel: +385 1 409 2335 | e-mail: voljena.vukovic@ffzg.hr

 

Životopis
Voljena Marić rođena je 1963. u Zagrebu. Završila je Klasičnu gimnaziju i upisala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studij grčkog jezika i književnosti i latinskog jezika i književnosti. Diplomirala je 1988. na Katedri za latinski jezik i rimsku književnost s temom iz rimske književnosti. Predavala je klasične jezike u osnovnim školama od 1987. do 1995. te u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu od 1995. do 1999. Od jeseni 1999. zaposlena je na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu kao lektor, a od 2011. kao viši lektor za latinski jezik.

 

Izbor iz bibliografije

  • Korektura i kolacioniranje rukopisnog izvornika u Retractionum M. Antonii de Dominis archiepiscopi Spalatensis libri X in totidem ipsius De republica ecclesiastica libros (Split, 2009).
  • “Latinske pjesme Frana Grgurevića.” Latina & Graeca n.s. 15 (2009): 99-107.
  • “Život Grčke i Rima – rođenje djeteta.” Latina & Graeca 31 (1988): 93-95.
  • “Život Grčke i Rima – sklapanje braka.” Latina & Graeca 30 (1987): 114-116.