Mjecečni arhivi: December 2019

ISPITNI ROKOVI Odsjeka za lingvistiku 2019./2020.

ISPITNI ROKOVI Odsjeka za lingvistiku 2019./2020.

Dr. sc. Martina Sekulić Sović

Jezični poremećaji, Učenje i razvoj jezika, Uvod u psiholingvistiku, Mentalni leksikon

Zimski ispitni rok

30.01. u 12 sati B003

06.02. u 12 sati B003

13.02. u 12 sati B003

Ljetni ispitni rok

18.06. u 12 sati B003

24.06. u 12 sati B003

02.07. u 12 sati B003

Jesenski ispitni rok

03.09.  u 12 sati B003

10.09. u 12 sati B003

17.09. u 12 sati B003

 

Prof. dr. sc. Mate Kapović

Fonologija, Indoeuropska fonologija, Indoeuropska morfologija

Rokovi:

o   Zimski ispitni rok: 29.1., 5. 2., 12. 2.

o   Ljetni ispitni rok: 17. 6., 1. 7., 8. 7.

o   Jesenski ispitni rok: 9. 9., 16. 9., 23. 9.

Vrijeme & mjesto: SRI 10h A-113 (sve)

 

Dr. sc. Ivana Simeon

Opća lingvistika

Uvod u primijenjenu lingvistiku

Uvod u opću lingvistiku

Primijenjena lingvistika

Prevoditelj i računalo

3., 10. i 18. veljače u 14 sati u A-113

19. i 29. lipnja te 6. srpnja u 14 sati u A-113

7., 15. i 22. rujna u 14 sati u A-113

 

prof. dr. sc. Ranko Matasović

Jurica Polančec

Pavao Krmpotić

Kolegiji:

Indoeuropska lingvistika (160833), Uvod u indoeuropsku lingvistiku (78427), Indoeuropska mitologija (67323), Indoeuropski jezični tečaj: albanski I (52333), Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I (52334), Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – srednjovelški (198901).

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II (52310), Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova (37159), Jezici svijeta (184250) (od 2018./2019.), Lingvistička propedeutika (37168) (do 2017./2018.), Litavski tečaj (70968), Uvod u tipologiju (52303).

Napomena:

– svi rokovi su utorcima u 9 sati

– zimski rok održava se u D-6

– ljetni i jesenski rok održavaju se u A-113

 

Zimski rok 2019./2020.

28. siječnja (utorak) u 9 sati u D-6

11. veljače (utorak) u 9 sati u D-6

18. veljače (utorak) u 9 sati u D-6

Ljetni rok 2019./2020.

16. lipnja (utorak) u 9 sati u A-113

30. lipnja (utorak) u 9 sati u A-113

7. srpnja (utorak) u 9 sati u A-113

Jesenski rok 2019./2020.

8. rujna (utorak) u 9 sati u A-113

15. rujna (utorak) u 9 sati u A-113

22. rujna (utorak) u 9 sati u A-113

 

Davor Krsnik, asistent

Povijest lingvističkih teorija – SVI ROKOVI

Uvod u povijest lingvističkih teorija – SAMO ZIMSKI ROK!

Zimski ispitni rok:

5. veljače 2020. u 9.00 sati (B-005)

12. veljače 2020. u 9.00 sati (B-005)

19. veljače 2020. u 9.00 sati (B-005)

Ljetni ispitni rok:

17. lipnja 2020. u 9.00 sati (A-113)

24. lipnja 2020. u 9.00 sati (A-113)

1. srpnja 2020. u 9.00 sati (A-113)

Jesenski ispitni rok:

2. rujna 2020.u 9.00 sati (B-005)

9. rujna 2020. u 9.00 sati (B-005)

16. rujna 2020. u 9.00 sati (B-005)

 

Dr. sc. Daniela Katunar

Semantička tipologija

zimski semestar:

28.1., 4.2. i 11.2. u 10h, prostorija A113

ljetni semestar:

16.6., 30.6. i 7.7. u 10h, prostorija A113

8.9., 15.9. i 22.9. u 10h, prostorija A113

Uvod u semantiku

zimski semestar:

28.1., 4.2. i 11.2. u 10h, prostorija A113

ljetni semestar:

16.6., 30.6. i 7.7. u 10h, prostorija A113

8.9., 15.9. i 22.9. u 10h, prostorija A113

 

Prof. Ida Raffaelli

Temelji kognitivne lingvistike i Kognitivna lingvistika

ponedjeljak  27. siječnja, 3., 10., veljače  u 10 sati u B-024

ponedjeljak, 15  i 29. 06 i 06. 07.  u 10 sati B-024

ponedjeljak 07. i 14. 09.  21. 09.   u 10 sati B-024

 

 

Semantika

 ponedjeljak 27. siječnja, 3. i 10. veljače  u 10 sati B-024

ponedjeljak 15. i 29. 06. , 06. 07.  u 10 sati B-024

ponedjeljak 07., 14., 21. 09.  u 10 sati B-024

 

Kognitivna sintaksa i semantika

 ponedjeljak  27. siječnja, 3., 10., veljače  u 10 sati u B-024

ponedjeljak 15. i 29. 06. i  06. 07.  u 10 sati B-024

ponedjeljak 07. i 14. 09. 21. 09.    u 10 sati B-024

 

Kognitivni modeli semantičkih promjena

 ponedjeljak  27. siječnja, 3., 10., veljače  u 10 sati u B-024

ponedjeljak 15. i 29. 06  i  06. 07.  u 10 sati B-024

ponedjeljak 07., 09. i 14. 09. 21. 09.   u 10 sati B-024

Prof. Mislava Bertoša

28. siječnja, 11. veljače, 18. veljače

u 12 sati – Analiza diskursa

u 13 sati Znakovi u komunikaciji

16. lipnja, 23. lipnja, 7. srpnja u 12 sati Znakovi u društvu

U 11 sati ostali ispiti

8. rujna, 15. rujna i 22. rujna svi ispiti u 11 sati

 

Prof. Milorad Pupovac

Asistentica Jana Jurčević

ZIMSKI ROK (Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji)

09:30-10:30 h, B005

28.01.

11.02.

18.02.

LJETNI ROK (Lingvistika i njezini dijalekti)

9:30-10:30 h, B-005

16.06.

30.06.

07.07.

JESENSKI ROK

9:30-10:30 h, B-005

08.09.

15.09.

22.09.

 

Doc. Božo Bekavac

Ustroj umjetnih jezika

Odabrana poglavlja iz algebarske

Prepoznavanje obavijesti u tekstu

Statističke metode u lingvistici

zimski ispitni rok:

28.01.2020. u 13 h, B-024 – 1. termin zimskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija 10.02.2020. u 13 h, B-024 – 2. termin zimskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija 19.02.2020. u 13 h, B-024 – 3. termin zimskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

ljetni ispitni rok:

15.06.2020. u 13 h, B-024 – 1. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija 24.06.2020. u 15 h, B-024 – 2. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija 01.07.2020. u 13 h, B-024 – 3. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

jesenski ispitni rok:

08.09.2020. u 13 h, B-024 – 1. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija 15.09.2020. u 13 h, B-024 – 2. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija 22.09.2020. u 13 h, B-024 – 3. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

 

Prof. Marko Tadić

Algebarska lingvistika, Morfologija, Korpusna lingvistika,

Jezične tehnologije u A113 u 11:00 u srijede:

29.01.2020.

05.02.2020.

19.02.2020.

 

17.06.2020

24.06.2020.

01.07.2020.

 

02.09.2020.

09.09.2020.

23.09.2020.

 

doc. Krešimir Šojat

Sintaksa

E leksik

Ovisnosna gramatika

11.00 sati

29.01.2020.

05.02.2020.

19.02.2020.

 

17.06.2020

24.06.2020.

01.07.2020.

 

02.09.2020.

09.09.2020.

23.09.2020.

 

Dorijana Kavčić, vanjska suradnica

Hrvatski znakovni jezik 1:

Zimski ispitni rok: 30.1., 13.2. i 20.2.

Ljetni ispitni rok: 18.6., 25.6. i 2.7.

Jesenski ispitni rok: 10.9., 17.9. i 24.9.

 

 izv. prof. Anita Skelin Horvat

Jezici, kulture i identiteti mladih

 Predrok:

30.01.2020. u 15: 30 u A-113

Zimski rok: 6.2., 13.2.i 20.2. u 10 sati u B 323.

Ljetni rok: 15.6., 23.6. i 2.7. u 10 sati u B 323.

Jesenski rok: 7.9., 14.9., 21.9. u 10 sati B 323.

 

Prof. Milan Mihaljević

Generativna gramatika – srijedom u 13. 30 sati u A 113

5.2.

12.2.

19.2.