Dnevni Arhivi: 12/11/2020

Izvanredni ispitni rokovi na Odsjeku za lingvistiku

Prof. Marko Tadić će iz svih svoji kolegija (Algebarska lingvistika, Morfologija, Korpusna lingvistika, Jezične tehnologije) održati ispite 2020-12-09 u 10:00 u B024.

Molim studente da se prijave za ispit preko Studomata barem tjedan dana ranije.

Asistent Davor Krsnik izvanredni rok će održati u srijedu, 2. prosinca 2020.
u 8.00 sati(on-line preko Omege) za kolegij Povijest lingvističkih teorija.

 Dr.sc. Martina Sekulić Sović održat će izvanredni rok 1. prosinca, 2020. u
12 sati (on-line preko Omege) za kolegije: Uvod u psiholingvistiku,
Jezični poremećaji, Učenje i razvoj jezika, Mentalni leksikon i Metode
psiholingvističkih istraživanja 1 i 2.

Tjedan dana ranije obavezna je najava na mail msekulic@ffzg.hr

 

Prof. Mate Kapović izvanredni rok će održati 2.12. (on-line preko Omege)

Fonologija, Ie. fonologija, Ie. morfologija.

Doc. Krešimir Šojat  izvanredni rok će održati 2.12. (on-line preko Omege)

Ovisnosna gramatika u 11 sati.

 

Usmeni ispiti iz svih kolegija prof. Ide Raffaelli održat će se na na daljinu preko Omege u srijedu 9. 12. u 9 sati.

Pismeni ispit iz Sintakse održat će se u živo u četvrtak u 9:30 u A-113. Obavezna prethodna najava mailom do ponedjeljka 7. 12. na iraffaelli@ffzg.hr <mailto:iraffaelli@ffzg.hr> i na ksojat@ffzg.hr <mailto:ksojat@ffzg.hr> (za Sintaksu).

 

Dr. sc. Daniela Katunar održat će izvanredni rok 10. prosinca u 10 sati (online preko Omege). Kolegiji: Semantička tipologija i Uvod u semantiku.

Potrebno je najaviti izlazak na rok mailom na dkatunar@ffzg.hr do 7. prosinca