Mjecečni arhivi: April 2022

Ispitni rokovi za akademsku godinu 2021./2022.

Dr. sc. Davor Krsnik, asistent Povijest lingvističkih teorija:

31. kolovoza 2022.u 9.00 sati u B005

7. rujna 2022. u 9.00 sati u B005
14. rujna 2022. u 9.00 sati u B005

Doc.dr.sc. Martina Sekulić Sović

Jezicni poremecaji, Ucenje i razvoj jezika, Metode psihilingvisticki istrazivanja 1 i 2, Uvod u psiholingvistiku – svi su u 12 sati:

Mentalni leksikon u 15 sati

Jesenski 6.9; 13.9;20.9

Prof. Mate Kapović

Fonologija, Indoeuropska fonologija, Indoeuropska morfologija, Svahili

Jesenski: 7, 14, 21. 9. 2022. u 14:45h (A-113)

Doc. dr. sc. Božo Bekavac

Ustroj umjetnih jezika
Prepoznavanje obavijesti u tekstu
Statističke metode u lingvistici

Vanja Štefanec, asistent

Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike

u terminima prof. Bekavca

jesenski ispitni rok:

08.09.2022. u 13 h- 1. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

15.09.2022. u 13 h- 2. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

22.09.2022. u 13 h- 3. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

prof. dr. sc. Ranko Matasović, dr. sc. Jurica Polančec

Napomena:

– ljesenski rok održava se u A-113

Jesenski rok 2021./2022.

06. rujna (utorak) u 9 sati u A-113
13. rujna (utorak) u 9 sati u A-113
20. rujna (utorak) u 9 sati u A-113

Kolegiji:

Indoeuropska lingvistika (160833),Uvod u indoeuropsku lingvistiku (78427),Indoeuropska mitologija (67323),Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I (52334), Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – hetitski (132716),Uvod u tipologiju (52303),Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II (52310),Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova (37159),Jezici svijeta (184250),Litavski tečaj (70968)

Prof. Marko Tadić

pisani ispiti iz svih kolegija

(Algebarska lingvistika, Morfologija, Korpusna lingvistika i Jezične tehnologije)

održavat će se srijedama u A113 u 11:00 na sljedeće datume:

jesenski ispitni rok: 7., 14. 21. rujna 2022.

 Dr. sc. Matea Filko Jezični praktikum i Generativna gramatika u terminima prof. Tadića.

Prof. Mislava Bertoša

Jesenski rok: 6., 13. i 20. rujna

Svi ispiti od 12 sati

Dr. sc. Ivana Simeon

Opća lingvistika, Etika govorenja, Uvod u primijenjenu lingvistiku, Primijenjena lingvistika, Lingvistika i njezini dijalekti, Prevoditelj i računalo (tri šifre!).

Uvod u opću lingvistiku

Jesenski rok

7., 14. i 21. rujna – 15 sati (A-113 ili online, ovisno o epidemiološkoj situaciji)

Prof. Ida Raffaelli

Temelji kognitivne lingvistike i Kognitivna lingvistika

06., 12., 19. rujna u 10 sati, B-024

Semantika

06., 12., 19. rujna u 10 sati, B-024

Kognitivna sintaksa i semantika

06., 12., 19. rujna u 10 sati, B-024

Kognitivni modeli semantičkih promjena

06., 12., 19. rujna  u 10 sati na daljinu/B-024

Doc. dr. sc. Daniela Katunar

kolegiji: Semantička tipologija i Uvod u semantiku

jesenski ispitni rokovi: 30.8., 6.9., 13.9. u 10 sati, B024

 

Doc. dr. sc. Krešimir Šojat

Sintaksa, E-leksik i Ovisnosna gramatika

jesenski ispitni rok: 7., 14. 21. rujna 2022.

prof. Anita Skelin Horvat

Jezici, kulture i identiteti mladih

jesenski: 6.9. / 12.9. / 19.9. u 10 sati u B-323.

SEMANTIKA RAZUMIJEVANJA:

  1. 6. 2022. ;7. 2022.; 6. 7. 2022

Dr. sc. Marin Andrijašević

Uvod u semiologiju

jesenski rok: ponedjeljak, 5., 12. i 19. rujna u 11 sati, u B-005

Kako bi studenti što manje čekali na ispit u hodniku, potrebno se prethodno javiti mailom radi dobivanja točnog vremena odgovaranja.

Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike

jesenski rok: ponedjeljak, 5., 12. i 19. rujna u 11 sati, u B-005

Kako bi studenti što manje čekali na ispit u hodniku, potrebno se prethodno javiti mailom radi dobivanja točnog vremena odgovaranja.

Značenja u jeziku

jesenski rok: ponedjeljak, 5., 12. i 19. rujna 2022. u 10.30 sati, u B-005

Kako bi studenti što manje čekali na ispit u hodniku, potrebno se prethodno javiti mailom radi dobivanja točnog vremena odgovaranja. 

 

Dorijana Kavčić

Hrvatski znakovni jezik 1 i 2:

16., 23. i 30. rujna 2022.

Svi u 9:30 sati, A 128 (uz dogovor na daljinu).”