Mjecečni arhivi: February 2024

Prijelazne izmjene postojećeg studijskog programa s obzirom na predviđeni početak izvođenja reformiranog studijskog programa akad. godine 2024./2025.

1. Izmijenjeni uvjeti upisa na diplomski studij lingvistike – postojeći studij, smjerovi.
Odlukom Odsjeka za lingvistiku mijenjaju se postojeći uvjeti za upis s obzirom na razlikovne kolegije.
Prvostupnici prijediplomskog studija lingvistike
Nema preduvjeta s obzirom na odabir izbornih kolegija na prijediplomskom studiju lingvistike. Za završetak prijediplomskog studija lingvistike student mora zadovoljiti uvjete predviđene hodogramom studija (broj ECTS bodova i tip izbornosti kolegija).
Prvostupnici filoloških, neo-filoloških i drugih preddiplomskih studija:
Razlikovni kolegij potreban za upis smjerova: Računalna, Kognitivna, Primijenjena, Poredbena i Opća lingvistika: Opća lingvistika (5 ECTS). Student mora taj kolegij odslušati tijekom 1. semestra diplomskog studija.
Napomena: diplomski studij izvodi se prema postojećem hodogramu svakog od smjerova. Za završetak smjera Poredbena lingvistika potrebno je položiti sve kolegije Katedre za poredbenu lingvistiku u dogovoru s voditeljem diplomskog smjera.

2. Zamjena semestara izvođenja obaveznih predmeta 2. i 3. godine prijediplomskog studija lingvistike (generacije upisane 2022. i 2023.).
2024./2025. i 2025./2026. Morfologija (zimski) – Fonologija (ljetni); Semantika (zimski) – Sintaksa (ljetni)
Navedene je obavezne kolegije potrebno položiti za završetak studija.