Ispitni rokovi

Prof. Ida Raffaelli:

Temelji kognitivne lingvistike i Kognitivna lingvistika

ponedjeljak 04. i 12. 09.  u 10 sati B-024

Sintaksa

srijeda 06. 9., 13., 9. u 10 sati A-113

Semantika

utorak 29. 08., 05. i 12. 09.  u 10 sati B-024

Kognitivna sintaksa i semantika

utorka 05. i 12. 09.  u 10 sati B-024

Kognitivni modeli semantičkih promjena

utorak 29. 08., 05. i 12. 09.  u 10 sati B-024

Doc. Božo Bekavac:

jesenski ispitni rok:

05.09.2017. u 13 h, B-024 – 1. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija 12.09.2017. u 13 h, B-024 – 2. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija 19.09.2017. u 13 h, B-024 – 3. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

Doc. Krešimir Šojat:

E-leksik i Ovisnosna gramatika

6., 13., 20. rujna u 10 sati A-113

Izv. prof. Mislava Bertoša:

11 sati – Znakovi u društvu

12 sati – svi ostali ispiti (OL, AD; UuS, ZuK)

  1. i 19. rujna u 11 sati – svi ispiti (OL, AD; UuS, ZuK, ZuD)

Prof. Milorad Pupovac:

Jesenski ispitni rokovi:

4. rujna 2018. u 9.30 sati (B-005)

11. rujna 2018. u 9.30 sati (B-005)

18. rujna 2018. u 9.30 sati (B-005)

Izv. prof. Mate Kapović:

 ( Indoeuropska fonologija, Indoeuropska morfologija, Fonologija, Akcentologija 1)

uz obaveznu najavu barem 24h prije na e-mail.

  1. 9. & 15. 9. PET 10:00 (A-113)

Prof. Ranko Matasović:

četvrtak, 7. 9. 2018. u 10h u A113

četvrtak, 14. 9. 2018. u 10h u A113

četvrtak, 21. 9. 20178 u 10h u A113

Daniela Katunar, asistentica

Semantička tipologija i Uvod u semantiku

5.9., 12.9., 19.9. u 10h, A113

Martina Sekulić Sović, asistentica:

Prepoznavanje riječi, Mentalni leksikon, Metode psiholingvističkih istraživanja 1 i 2

Jesenski ispitni rok: 28. kolovoza do 22. rujna 2018. (tri termina)

  1. 05.09. u 12 sati B003
  2. 12.09. u 12 sati B003
  3. 19.09. u 12 sati B003

Davor Krsnik, asistent:

Povijest lingvističkih teorija i Uvod u povijest lingvističkih teorija:
Ljetni ispitni rokovi:

Jesenski ispitni rokovi:

1. rujna 2018. u 9.30 sati (B-005)

8. rujna 2018. u 9.30 sati (B-005)

15. rujna 2018. u 9.30 sati (B-005)

doc. dr.sc. Anita Skelin Horvat

Jezik, kultura i identitet mladih

04.09.2018. – 11.09.2018. – 18.09.2018. sve u 10 sati u B 323.

 

Prof. Marko Tadić:

Svi se održavaju srijedom u 11:00 u A113, a pokrivaju kolegije:

1) Algebarska lingvistika;

2) Morfologija;

3) Korpusna lingvistika;

4) Jezične tehnologije.

Nadnevci:

6., 13., i 20. rujna 2018.

Ivana Simeon, asistentica:

Etika govorenja, Uvod u opcu lingvistiku (JSL), Uvod u primijenjenu lingvistiku, Prevoditelj i racunalo, Primijenjena lingvistika:

Jesenski 8., 15. i 22. rujna u 14 sati u A-113

Rokovi za završne ispite:

6. i 20. rujna – 11 sati