Promjena termina ispita prof. Ide Raffaelli

Svi termini ispita od 5. rujna, prebačeni su na 4. rujna u isto vrijeme.