Konzultacije Jane Jurčević

Jana Jurčević će za vrijeme zimskog ispitnog roka konzultacije držati utorkom od 10:00-11:30 sati, B-005.