Nastava iz kolegija Hrvatski znakovni jezik 1

Kolegij Hrvatski znakovni jezik 1 će se održavati četvrtkom od 11 do 12,30 u učionici A-209. Predavanja drži prof. Dorijana Kavčić.