Početak nastave iz predmeta Znakovi u komunikaciji i Analiza diskursa

Nastava iz predmeta Znakovi u komunikaciji počinje 11. listopada.

Nastava iz predmeta Analiza diskursa počinje 15. listopada.