Indoeuropski jezični tečaj: Staroirski II

“Nastava iz kolegija “Indoeuropski jezični tečaj: Staroirski II” počet će on-line preko modula BigBlue Button u četvrtak, 4. 3. u 11h.
na e-kolegiju “Indoeuropski jezični tečaj: Staroirski I” (šifra IE-Staroirski).
Studenti koji su bili upisani u taj kolegij samo neka nastave pratiti nastavu na njemu, a oni koji nisu neka se jave profesoru Matasoviću na mail rmatasov@ffzg.hr kako bi ih mogao upisati”.