Jesenski ispitni rokovi:

Prof. dr. sc. Mate Kapović (rokovi) – FONOLOGIJA/ IE. FONOLOGIJA/IE. MORFOLOGIJA/SVAHILI

PON 6/13/20. 9. 10:00 A-113 ili onlajn

(ovisno o epidemiološkoj situaciji i dogovoru)

Prof. dr. sc. Mislava Bertoša

7.rujna, 14. rujna, 21. rujna:

Znakovi u komunikaciji u 11 sati

Znakovi u drustvu u 12 sati

Analiza diskursa u 13 sati

Lingvistička antropologija u 14 sati

Semiotika reklamne komunikacije

Doc. dr. sc. Božo Bekavac

Statističke metode u lingvistici

Ustroj umjetnih jezika

08.09.2021. u 13 h, B-024 – 1. termin jesenskog ispitnog roka za studente

preddipl. i dipl. studija

15.09.2021. u 13 h, B-024 – 2. termin jesenskog ispitnog roka za studente

preddipl. i dipl. studija

22.09.2021. u 13 h, B-024 – 3. termin jesenskog ispitnog roka za studente

preddipl. i dipl. studija

Davor Krsnik, asistent

Povijest lingvističkih teorija:
1. rujna 2021.u 9.00 sati
8. rujna 2021. u 9.00 sati
15. rujna 2021. u 9.00 sati

Jana Jurčević, asistent

Jezik u javnoj i interpersonalnojkomunikaciji, Lingvistika i njezini dijalekti

07.09.

14.09.

21.
U jesenskom roku održavati će se uživo ili na daljinu, ovisno o prethodnom dogovoru putem e-pošte.

Prof. dr. sc. Milorad Pupovac, dr. sc. Martina Sekulić Sović

Jezični poremećaji

2.9. 2021. u 12 sati

9.9. 2021. u 12 sati

16.9. 2021. u 12 sati

Prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac , dr. sc. Martina Sekulić Sović

Uvod u psiholingvistiku

Metode psiholingvističkih istraživanja 1

Metode psiholingvističkih istraživanja 2

Mentalni leksikon

2.9. 2021. u 12 sati

9.9. 2021. u 12 sati

16.9. 2021. u 12 sati

Prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac, dr. sc. Ivana Simeon

Opća lingvistika

Uvod u opću lingvistiku
7.9.2021.

14.9.2021.

21.9.2021.

– u 14.00 sati, u A113 (ako bude moguće održavati ispite uživo)

Dr. sc. Ivana Simeon

Uvod u primijenjenu lingvistiku, Etika govorenja,

Primijenjena lingvistika i Prevoditelji i računalo:

7.9., 14.9., 21.9.

Svi rokovi su u 14 sati u A-113

Prof. dr. sc. Anita Skelin Horvat

Jezici, kulture i identiteti mladih

06.09. od 10 sati B-323 ili online za one koji su spriječeni fizički pristupiti ispitu

13.09. od 10 sati B-323 ili online za one koji su spriječeni fizički pristupiti ispitu

20.09. od 10 sati B-323 ili online za one koji su spriječeni fizički pristupiti ispitu

prof. dr. sc. Ranko Matasović

dr. sc. Jurica Polančec

Pavao Krmpotić

Indoeuropska lingvistika (160833)

Indoeuropska lingvistika (35900)

Uvod u indoeuropsku lingvistiku (78427)

Indoeuropska mitologija (67323)

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I (52334)

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – armenski (125561)

Uvod u tipologiju (52303)

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II (52310)

Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova (37159)

Jezici svijeta (184250)

Litavski tečaj (70968)

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika: srednjovelški

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika: hetitski

07. rujna (utorak) u 9 sati u A-113
14. rujna (utorak) u 9 sati u A-113
21. rujna (utorak) u 9 sati u A-113

Dorijana Kavčić

Hrvatski znakovni jezik 1

Hrvatski znakovni jezik 2

13., 20., 27.9.2021. u 9:00

Dr. sc. Daniela Katunar

Semantička tipologija i Uvod u semantiku

način održavanja: na fakultetu u A113 ili na daljinu na Omegi, ovisno o

epidemiološkoj situaciji

9., 14. 9. i 21. 9. u 10 sati

Prof. dr. sc. Ida Raffaelli

Temelji kognitivne lingvistike i Kognitivna lingvistika

ponedjeljak 06., 13., 20. 09. u 10 sati na daljinu/B-024

Semantika
ponedjeljak 06., 13., 20. 09. u 10 sati na daljinu/B-024

Kognitivna sintaksa i semantika

ponedjeljak 06., 13., 20. 09. u 10 sati na daljinu/B-024

Kognitivni modeli semantičkih promjena

ponedjeljak 06., 13., 20. 09.. u 10 sati na daljinu/B-024

Doc. dr. sc. Marin Andrijašević
“Uvod u semiologiju” (preddiplomski studij)

jesenski rok 16.9. / 23.9. u 11 sati

(svi će se ispiti održati online uz prethodni dogovor sa studentom / studenticom)

“Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike” (diplomski studij)

jesenski rok četvrtak 16.9. / 23.9. u 12

(svi će se ispiti održati online uz prethodni dogovor sa studentom / studenticom)

“Uvod u povijest lingvističkih teorija” (preddiplomski studij)
četvrtak 9.9. / 16.9. / 23.9. u 12 sati
(svi će se ispiti održati online uz prethodni dogovor sa studentom / studenticom)
“Značenja u jeziku”
četvrtak 9.9. / 16.9. / 23.9. u 11 sati
(svi će se ispiti održati online uz prethodni dogovor sa studentom / studenticom

Prof. dr. sc. Marko Tadić

Algebarska lingvistika, Morfologija, Korpusna lingvistika, Jezične tehnologije

srijedom, u 11:00, A113 ili online

1.rujna 2021

8.rujna 2021

22.rujna 2021

Doc. dr. sc. Krešimir Šojat

Sintaksa, E-leksik, Ovisnosna gramatika,

srijedom, u 11:00, A113 ili online

1. rujna 2021

8. rujna 2021

22. rujna 2021

Vanja Štefanec
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike
9. rujna 2021., 15:30
16. rujna 2021., 15:30
23. rujna 2021., 15:30

 

Objavljeno 05/05/2021. Uredi