Ispitni rokovi za akademsku godinu 2021./2022.

Dr. sc. Davor Krsnik, asistent

Povijest lingvističkih teorija:

Ljetni ispitni rok:

15. lipnja 2022. u 9.00 sati u A-113
29. lipnja 2022. u 9.00 sati u A-113
6. srpnja 2022. u 9.00 sati u A-113

Jesenski ispitni rok:

31. kolovoza 2022.u 9.00 sati u B005
7. rujna 2022. u 9.00 sati u B005
14. rujna 2022. u 9.00 sati u B005

Doc.dr.sc. Martina Sekulić Sović

Jezicni poremecaji

Ucenje i razvoj jezika

Metode psihilingvisticki istrazivanja 1 i 2

Uvod u psiholingvistiku

Svi su u 12 sati:

Ljetni 14.6. ;21.6.; 28.6

Jesenski 6.9; 13.9;20.9

Prof. Mate Kapović

Fonologija, Indoeuropska fonologija, Indoeuropska morfologija, Svahili

Ljetni: SRI 15, ČET 23, ČET 30. 6. 2022. u 14:45h (A-113)

Jesenski: 7, 14, 21. 9. 2022. u 14:45h (A-113)

Doc. dr. sc. Božo Bekavac

Ustroj umjetnih jezika
Prepoznavanje obavijesti u tekstu
Statističke metode u lingvistici

Vanja Štefanec, asistent

Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike

u terminima prof. Bekavca

ljetni ispitni rok:

15.06.2022. u 13 h- 1. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

24.06.2022. u 15 h- 2. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

01.07.2022. u 13 h- 3. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

jesenski ispitni rok:

08.09.2022. u 13 h- 1. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

15.09.2022. u 13 h- 2. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

22.09.2022. u 13 h- 3. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

prof. dr. sc. Ranko Matasović, dr. sc. Jurica Polančec

Napomena:

– ljetni i jesenski rok održavaju se u A-113

Ljetni rok 2021./2022.

14. lipnja (utorak) u 9 sati u A-113
28. lipnja (utorak) u 9 sati u A-113
05. srpnja (utorak) u 9 sati u A-113

Jesenski rok 2021./2022.

06. rujna (utorak) u 9 sati u A-113
13. rujna (utorak) u 9 sati u A-113
20. rujna (utorak) u 9 sati u A-113

Kolegiji:

Indoeuropska lingvistika (160833)

Uvod u indoeuropsku lingvistiku (78427)

Indoeuropska mitologija (67323)

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I (52334)

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – hetitski (132716)

Uvod u tipologiju (52303)

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II (52310)

Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova (37159)

Jezici svijeta (184250)

Litavski tečaj (70968)

 Prof. Marko Tadić

pisani ispiti iz svih kolegija

(Algebarska lingvistika, Morfologija, Korpusna lingvistika i Jezične tehnologije)

održavat će se srijedama u A113 u 11:00 na sljedeće datume:

ljetni ispitni rok: 15., 29. lipnja  i 6. srpnja 2022.

jesenski ispitni rok: 7., 14. 21. rujna 2022.

  Dr. sc. Matea Filko Jezični praktikum i Generativna gramatika u terminima prof. Tadića.

Prof. Mislava Bertoša

Zimski rok: 25. siječnja i 1. i 8. veljače

12 sati – Analiza diskursa

13 sati – Znakovi u komunikaciji

14 sati – Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji

15 sati – ostali ispiti (Znakovi u društvu, Semiotika reklamne komunikacije, LIngvisticka antropologija)

Ljetni rok: 14. i 18. lipnja i 5. srpnja

11 sati – Znakovi u društvu

12 sati – Semiotika reklamne komunikacije

13 sati – Lingvistička antropologija

14 sati – ostali ispiti (Analiza diskursa, Znakovi u komunikaciji, Jezik u javnoj i interpersonalnoj komunikaciji)

Jesenski rok: 6., 13. i 20. rujna

Svi ispiti od 12 sati

Dr. sc. Ivana Simeon

 Opća lingvistika, Etika govorenja, Uvod u primijenjenu lingvistiku, Primijenjena lingvistika, Lingvistika i njezini dijalekti, Prevoditelj i računalo (tri šifre!).

Uvod u opću lingvistiku

Redovni rokovi:

Ljetni rok

  1. i 29. lipnja, 6. srpnja – 15 sati (A-113 ili online, ovisno o epidemiološkoj situaciji)

Jesenski rok

7., 14. i 21. rujna – 15 sati (A-113 ili online, ovisno o epidemiološkoj situaciji)

Prof. Ida Raffaelli

Temelji kognitivne lingvistike i Kognitivna lingvistika

ponedjeljak, 13. i 27. lipnja i 04. srpnja u 10 sati, B-024

ponedjeljak 05., 12., 19. rujna u 10 sati, B-024

Semantika

ponedjeljak 13. i 27. lipnja i 04. srpnja u 10 sati, B-024

ponedjeljak 05., 12., 19. rujna u 10 sati, B-024

Kognitivna sintaksa i semantika

 ponedjeljak. 13. i 27. lipnja i 04. srpnja u 10 sati, B-024

ponedjeljak 05., 12., 19. rujna u 10 sati, B-024

Kognitivni modeli semantičkih promjena

ponedjeljak 13. i 27. lipnja i 04. srpnja u 10 sati na daljinu/B-024

ponedjeljak 05., 12., 19. rujna  u 10 sati na daljinu/B-024

 

Doc. dr. sc. Daniela Katunar

kolegiji: Semantička tipologija i Uvod u semantiku

ljetni ispitni rokovi: 14.6., 28.6., 5.7. u 10 sati, B024

jesenski ispitni rokovi: 30.8., 6.9., 13.9. u 10 sati, B024

 

Doc. dr. sc. Krešimir Šojat

Sintaksa, E-leksik i Ovisnosna gramatika

ljetni ispitni rok: 15., 29. lipnja  i 6. srpnja 2022.

jesenski ispitni rok: 7., 14. 21. rujna 2022.

prof. Anita Skelin Horvat

Jezici, kulture i identiteti mladih

 

ljetni: 15.6. / 21.6. / 12.7. u 10 sati u B-323

jesenski: 6.9. / 12.9. / 19.9. u 10 sati u B-323.

Dr. sc. Marin Andrijašević

Uvod u semiologiju

ljetni rok: ponedjeljak, 27. lipnja, 4. i 11. srpnja u 11 sati, u B-005

jesenski rok: ponedjeljak, 5., 12. i 19. rujna u 11 sati, u B-005

Kako bi studenti što manje čekali na ispit u hodniku, potrebno se prethodno javiti mailom radi dobivanja točnog vremena odgovaranja.

Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike

zimski rok: ponedjeljak, 31. siječnja, 7. i 14. veljače u 12.30 sati, u B-005

ljetni rok: ponedjeljak, 27. lipnja, 4. i 11. srpnja u 11 sati, u B-005

jesenski rok: ponedjeljak, 5., 12. i 19. rujna u 11 sati, u B-005

Kako bi studenti što manje čekali na ispit u hodniku, potrebno se prethodno javiti mailom radi dobivanja točnog vremena odgovaranja.

Značenja u jeziku

ljetni rok: ponedjeljak, 27. lipnja, 4. i 11. srpnja 2022. u 10.30 sati, u B-005

jesenski rok: ponedjeljak, 5., 12. i 19. rujna 2022. u 10.30 sati, u B-005

Kako bi studenti što manje čekali na ispit u hodniku, potrebno se prethodno javiti mailom radi dobivanja točnog vremena odgovaranja. 

Dorijana Kavčić

Hrvatski znakovni jezik 1

31.1.2022.

7.2.2022.

14.2.2022.

svi u 9:00 sati u A 303.