Konzultacije dr. sc. Ivane Simeon

U zimskome semestru konzultacije kod Ivane Simeon održavat će se utorkom od 16 do 17 sati u B-302.