Izvanredni ispitni rokovi u travnju:

Prof. Mate Kapović

Fonologija – 12. 4. 2023. u 15:30 u A-113

 

Dr. sc. Davor Krsnik

Povijest lingvističkih teorija, Znakovi u komunikaciji i Analiza diskursa

petak, 14. 4. 2023. od 10 do 11 sati u B005.

 

Prof. Ranko Matasović

Dr. sc. Jurica Polančec

Indoeuropska lingvistika (160833)

Uvod u indoeuropsku lingvistiku (78427)

Indoeuropska mitologija (67323)

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I (52334)

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – srednjovelški (198901)

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II (52310)

Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova (37159)

Jezici svijeta (184250)

Jezični praktikum

 

  1. travnja (srijeda) 11 sati u B323

 

 

Doc. Krešimir Šojat

Prof. Marko Tadić

Algebarska lingvistika

Morfologija

Korpusna lingvistika

Jezične tehnologije

Sintaksa

E-leksik

Ovisnosna gramatika

utorak, 4.4.2023. 13 sati u B 302

 

 

Doc. Martina Sekulić Sović

Prof. Vlasta Erdeljac

Jezični poremećaji

Učenje i razvoj jezika

Metode psiholingvističkih istraživanja 1 i 2

Uvod u psiholingvistiku

Mentalni leksikon

utorak, 11.04. u 14.30 sati u  B003

 

 

Prof. Ida Raffaelli

Usmeni ispit iz Semantike,

Temelja kognitivne lingvistike

Kognitivne lingvistike

utorak, 11. travnja u 11 sati

uz obaveznu prethodnu najavu mailom najkasnije do 6. travnja  na iraffaelli@ffzg

 

doc. Božo Bekavac

Ustroj umjetnih jezika

Odabrana poglavlja iz algebarske

Prepoznavanje obavijesti u tekstu

Statističke metode u lingvistici

ponedjeljak, 03.04.2023.  13 sati u B024

 

Doc. Marin Andrijašević

Uvod u semiologiju

Odabrane teme iz sociosemiologije i sociosemiotike

 

Ispiti će se održati u srijedu, 12. travnja 2023., od 15.30 sati, u B-005

Kako bi se što manje čekalo, potrebno se prethodno javiti mailom radi dobivanja točnog vremena odgovaranja.

 

doc. Daniela Katunar

 

Uvod u semantiku, Lingvistika i njezini dijalekti i Semantička tipologija je 13.4., 14.00 sati, B024.

 

dr. sc. Ivana Simeon

Opća lingvistika, Etika govorenja, Uvod u primijenjenu lingvistiku, Javna i interpersonalna komunikacija, Prevoditelj i računalo, Primijenjena lingvistika

utorak, 11.4. u 16 sati u B-302 uz najavu mailom