INFO DAN – Erasmus+ stručna praksa 2023/24

Obavještavamo vas da će se online INFO DAN povodom objavljenog Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu u ak.god. 2023/24.  održati u ponedjeljak, 5. lipnja 2023.  u 13,00 sati.

Na info-danu će biti riječi o postupku prijave, odabiru prihvatne institucije, načinu financiranja, prijavnoj dokumentaciji i sl.  pa vam savjetujemo da rezervirate vaše vrijeme i pridružite nam se.

Poveznica na sastanak: https://teams.live.com/meet/9456064928519