Prof. dr. Mislava Bertoša, redovita profesorica

OLYMPUS DIGITAL CAMERANa Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je filozofiju i opću lingvistiku. Magistrirala je 2002. godine na Sveučilištu u Zadru, a doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine. Od 2000. godine zaposlena je na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, trenutačno kao izvanredni profesor i predstojnica Katedre za semiologiju. Bavi se temama s područja onomastike, sociosemiotike i semiologije, analiza diskursa, odnosa jezika i identiteta te jezika i roda. Sudjelovala je na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata te na dvadesetak znanstvenih skupova. Predaje na Poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Glavna je urednica časopisa Suvremena lingvistika i zamjenica voditelja doktorskog studija lingvistike. Objavila je tri knjige i niz radova u domaćim i međunarodnim časopisima.

Od akademske godine 2013/2014. do 2017/2018. obavljala je dužnost pročelnice Odsjeka za lingvistiku.

Voditeljica je bilateralnog projekta Odnos slike i teksta u reklamama u tisku s Odsjekom za lingvistiku Sveučilišta u Beču (2015-2017). Kao glavni istraživač u Hrvatskoj od 1. ožujka 2016. do 1. ožujka 2019. sudjelovala je u provedbi projekta iz okvira Obzor2020 ACCOMPLISSH – ACcelerate CO-creation by setting up a Multi-actor PLatform for Impact from Social Science and Humanities.

BIBLIOGRAFIJA