Ispitni rokovi kod dr. sc. Jelene Tušek

Uvod u južnoslavensko jezikoslovlje
Semantika južnoslavenskih jezika
Prevođenje sa slovenskog na hrvatski jezik
Poredbenopovijesne jezikoslovne analize

Zimski ispitni rok:
25.1.2022. u 14, A302
1.2.2022. u 14, A302
8.2.2022. u 14, A302

Ljetni ispitni rok:
14.6. u 9.30, B218
28.6. u 9.30, B218
5.7. u 9.30, B218

Jesenski ispitni rok:
6.9. u 9.30, B218
13.9. u 9.30, B218
20.9. u 9.30, B218