Književno-interkulturni smjer

*Napomena: na ovoj stranici dostupan je opći opis književno-interkulturnog smjera na Diplomskom studiju južnoslavenskih jezika i književnosti. Ponuda i detaljniji opis kolegija u tekućoj akademskoj godini dostupni su u rubrici Silabi u izborniku desno.

OPIS STUDIJA

Naziv odsjeka: Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti

Naziv studija – naziv smjera: Studij južnoslavenskih jezika i književnosti – Književno-interkulturno usmjerenje

Stručni naziv: magistar/a južnoslavenskih jezika i književnosti (mag. philol. slav. merid.)

1. SEMESTAR

KOLEGIJI S UNUTRAŠNJOM IZBORNOŠĆU

2 kolegija – Razdoblja i vrste

Naziv kolegija: Međuknjiževna tumačenja (1P, 1S, 4 ECTS)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Zvonko Kovač, red. prof.

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Suvremena slovenska proza (1P, 1S, 4 ECTS)

Nositelj: dr. sc. Zvonko Kovač, red. prof.

Izvođač: dr. sc. Ivana Latković, viša asistentica

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Suvremena bugarska književnost (1P, 1S, 4 ECTS)

Nositelj: dr. sc. Zvonko Kovač, red. prof.

Izvođač: dr. sc. Marijana Bijelić, viša asistentica-znanstvena novakinja

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Poetika proze Danila Kiša (1P, 1S, 4 ECTS)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Dušan Marinković, red. prof.

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Vasko Popa i srpsko pjesništvo (1P, 1S, 4 ECTS)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Dušan Marinković, red. prof.

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Poezija južnoslavenskoga romantizma (1P, 1S, 4 ECTS)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Borislav Pavlovski, red. prof.

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Makedonska i hrvatska drama kraja 20. stoljeća u južnoslavenskom kontekstu (1P, 1S, 4 ECTS)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Borislav Pavlovski, red. prof.

Izvođač: Ivica Baković, znan. novak

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij

Ispit: da

Ocjena: brojčana

IZBORNI KOLEGIJI

1 kolegij iz grupe preostalih kolegija na usmjerenju ili iz jezično-književnog usmjerenja ili iz ponude izbornih kolegija s Fakulteta

PRAVILA ZA UPIS IZBORNIH KOLEGIJA ZA SEMESTAR

   • Može se upisati izborni kolegij iz grupe preostalih kolegija na usmjerenju (4 ECTS) koji nisu izabrani kao kolegiji s unutarnjom izbornosti (2 obavezna kolegija po semestru)

   • Mogu se upisivati i izborni kolegiji iz jezično-književnog usmjerenja ili iz ponude izbornih kolegija Fakulteta – do 5 ECTS-a po kolegiju

2. SEMESTAR

KOLEGIJI S UNUTRAŠNJOM IZBORNOŠĆU

2 kolegija – Poetika žanra

Naziv kolegija: Međuknjiževna kritika (1P, 1S, 4 ECTS)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Zvonko Kovač, red. prof.

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Bosanskohercegovačka čitanja (1P, 1S, 4 ECTS)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Zvonko Kovač, red. prof.

Izvoditelj: dr. sc. Ivan Majić, viši asist.

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Slovenski povijesni roman u južnoslavenskom kontekstu (1P, 1S, 4 ECTS)

Nositelj: dr. sc. Zvonko Kovač, red. prof.

Izvođač: dr. sc. Ivana Latković, viša asistentica

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Poetika Andrićevih romana (1P, 1S, 4 ECTS)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Dušan Marinković, red. prof.

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Crnogorski roman 20. stoljeća (1P, 1S, 4 ECTS)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Dušan Marinković, red. prof.

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Makedonski postmodernistički roman (1P, 1S, 4 ECTS)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Borislav Pavlovski, red. prof.

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Makedonska književnost i film (1P, 1S, 4 ECTS)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Borislav Pavlovski, red. prof.

Izvođač: Ivica Baković, znan. novak

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij

Ispit: da

Ocjena: brojčana

IZBORNI KOLEGIJI

1 kolegij iz grupe preostalih kolegija na usmjerenju ili iz jezično-književnog usmjerenja ili iz ponude izbornih kolegija s Fakulteta

PRAVILA ZA UPIS IZBORNIH KOLEGIJA ZA SEMESTAR

   • Može se upisati izborni kolegij iz grupe preostalih kolegija na usmjerenju (4 ECTS) koji nisu izabrani kao kolegiji s unutarnjom izbornosti (2 obavezna kolegija po semestru)

   • Mogu se upisivati i izborni kolegiji iz jezično-književnog usmjerenja ili iz ponude izbornih kolegija Fakulteta – do 5 ECTS-a po kolegiju

3. SEMESTAR

KOLEGIJI S UNUTRAŠNJOM IZBORNOŠĆU

2 kolegija – Književni opusi i djela

Naziv kolegija: Pjesnik Josip Osti (1P, 1S, 4 ECTS)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Zvonko Kovač, red. prof.

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Sjećanje i pripovijedanje: Selimović, Karahasan, Horozović (1P, 1S, 4 ECTS)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Zvonko Kovač, red. prof.

Izvoditelj: dr. sc. Ivan Majić, viši asist.

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Poetika Pekićevih romana (1P, 1S, 4 ECTS)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Dušan Marinković, red. prof.

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij JSL

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Poetika Miloša Crnjanskog (1P, 1S, 4 ECTS)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Dušan Marinković, red. prof.

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij JSL

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Književni opus Slavka Janevskog (1P, 1S, 4 ECTS)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Borislav Pavlovski, red. prof.

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Kulturni aspekti u romanima Goce Smilevskog (1P, 1S, 4 ECTS)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Borislav Pavlovski, red. prof.

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij

Ispit: da

Ocjena: brojčana

IZBORNI KOLEGIJI

1 kolegij iz grupe preostalih kolegija na usmjerenju ili iz jezično-književnog usmjerenja ili iz ponude izbornih kolegija s Fakulteta

PRAVILA ZA UPIS IZBORNIH KOLEGIJA ZA SEMESTAR

   • Može se upisati izborni kolegij iz grupe preostalih kolegija na usmjerenju (4 ECTS) koji nisu izabrani kao kolegiji s unutarnjom izbornosti (2 obavezna kolegija po semestru)

   • Mogu se upisivati i izborni kolegiji iz jezično-književnog usmjerenja ili iz ponude izbornih kolegija Fakulteta – do 5 ECTS-a po kolegiju

4. SEMESTAR

KOLEGIJI S UNUTRAŠNJOM IZBORNOŠĆU

Magistarski seminar i/ili konzultacije u okviru rada na magistarskom radu, pisanje magistarskog rada

Naziv kolegija: Magistarski seminar – 15 ECTS – rad u seminaru i konzultacije (5), pisanje magistarskoga rada (10)

Nositelj/izvođač: dr. sc. Zvonko Kovač, red. prof.

Izvođači: dr. sc. Ivana Latković, dr. sc. Zvonko Kovač, red. prof.

Uvjeti za kolegij: upisana tema magistarskog rada kod nositelja ili izvođača kolegija

Ispit: ne

Ocjena: nema

IZBORNI KOLEGIJI

1 kolegij iz grupe preostalih kolegija na usmjerenju ili iz jezično-književnog usmjerenja ili iz ponude izbornih kolegija s Fakulteta

PRAVILA ZA UPIS IZBORNIH KOLEGIJA ZA SEMESTAR

   • Može se upisati izborni kolegij iz grupe preostalih kolegija na usmjerenju (4 ECTS) koji nisu izabrani kao kolegiji s unutarnjom izbornosti (2 obavezna kolegija po semestru)

   • Mogu se upisivati i izborni kolegiji iz jezično-književnog usmjerenja ili iz ponude izbornih kolegija Fakulteta – do 5 ECTS-a po kolegiju

ZAVRŠETAK STUDIJA – DIPLOMSKI RAD

PRAVILA ZA PRIJAVU, IZDRADU I OBRANU DIPLOMSKOG RADA

Na Diplomskom studiju južnoslavenskih jezika i književnosti – Književno-interkulturno usmjerenje obavezno se piše završni diplomski – magistarski rad kod nekog od nastavnika na diplomskom dijelu studija ili interdisciplinarni magistarski rad u komentorstvu s kolegama iz studentičine/studentove druge studijske grupe; moguće je i komentorstvo s nastavnicima jezikoslovne struke koji predaju na Jezično-književnom usmjerenju, ako je riječ o interdisciplinarnom, poredbenom ili interkulturnom magistarskom radu.

Studenti prijavljuju teme diplomskoga rada i mentora do upisa u 4. semestar diplomskoga studija. Temu diplomskog rada odobrava Vijeće Odsjeka.