Uvjeti za upis preddiplomskog studija

Obvezni dio državne mature

Izborni dio državne mature

Naziv

Razina

Pristupnik je dužan položiti jedan od navedenih predmeta

Hrvatski jezik

A

Informatika

Filozofija

Psihologija

Matematika

B

Kemija, Fizika

Povijest, Geografija

Sociologija

Strani jezik

A

Biologija

Logika

Drugi strani jezik

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti
Test intelektualnih sposobnosti koji se polaže na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

 

Poziv za upis na studij južnoslavenskih jezika i književnosti

http:__makeagif.com__media_6-11-2014_uWa3w9