Jezično-prevoditeljski smjer

*Napomena: na ovoj stranici dostupan je opći opis jezično-prevoditeljskog smjera na Diplomskom studiju južnoslavenskih jezika i književnosti. Ponuda i detaljniji opis kolegija u tekućoj akademskoj godini dostupni su u rubrici Silabi u izborniku desno.

OPIS STUDIJA

Naziv odsjeka: Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti

Naziv studija – naziv smjera: Diplomski sveučilišni studij južnoslavenski jezici i književnosti (dvopredmetni)

Stručni naziv: magistar/a južnoslavenskih jezika i književnosti (mag. philol. slav. merid.)

Pravila upisa kolegija: Studenti u svakom semestru upisuju dva jezikoslovna kolegija koje biraju među kolegijima s unutrašnjom izbornošću. Studenti koji se odluče za poredbeni pristup iznimno mogu zamijeniti ukupno dva kolegija s unutrašnjom izbornošću tečajevima južnoslavenskih jezika. Uz to, studenti su tijekom diplomskoga studija dužni odabrati tri izborna kolegija iz ponude Odsjeka ili Fakulteta.

1. SEMESTAR

KOLEGIJI S UNUTRAŠNJOM IZBORNOŠĆU

Naziv kolegija: Suvremeni slovenski jezik – morfosintaksa 1P 1S, 5 ECTS

Nositelj/izvođač: dr. sc. Anita Peti-Stantić, izv. prof.

Izvođač: dr. sc. Anita Peti-Stantić, izv. prof. , Jelena Tušek, asistentica

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij JSL

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Suvremeni bugarski jezik – morfosintaksa 1P 1S, 5 ECTS

Nositelj/izvođač: dr. sc. Penka Barakova, ugovorna lektorica

Izvođač: ugovorni lektor, Ana Vasung, znanstvena novakinja

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij JSL

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Suvremeni srpski jezik – jezik-kultura-društvo 1P 1S, 5 ECTS

Nositelj: dr. sc. Dušan Marinković, red. prof.

Izvođač: Virna Karlić, znanstvena novakinja

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij JSL

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Suvremeni makedonski jezik – morfosintaksa 1P 1S, 5 ECTS

Nositelj: dr. sc. Ljudmil Spasov, red. prof. (vanjski suradnik)

Izvođač: dr. sc. Ljudmil Spasov, red. prof. (vanjski suradnik)

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij JSL

Ispit: da

Ocjena: brojčana

IZBORNI KOLEGIJI

Naziv kolegija: Tečaj bugarskog jezika 1, 2 V, 4 ECTS

Nositelj/izvođač: dr. sc. Penka Barakova, ugovorna lektorica

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij JSL

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Tečaj makedonskog jezika 1, 2 V, 4 ECTS

Nositelj/izvođač: dr. sc. Borjana Prošev Oliver, viša lektorica

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij JSL

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Tečaj slovenskog jezika 1, 2 V, 4 ECTS

Nositelj/izvođač: Ivana Petric-Lasnik, ugovorna lektorica

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij JSL

Ispit: da

Ocjena: brojčana

2. SEMESTAR

KOLEGIJI S UNUTRAŠNJOM IZBORNOŠĆU

Naziv kolegija: Prevođenje sa slovenskoga na hrvatski 4S, 5 ECTS

Nositelj/izvođač: dr. sc. Anita Peti-Stantić, izv. prof.

Izvođač: dr. sc. Anita Peti-Stantić, izv. prof. , Jelena Tušek, asistentica

Uvjeti za kolegij: Položen kolegij Suvremeni slovenski jezik i još jedan južnoslavistički jezikoslovni kolegij

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Prevođenje s bugarskoga na hrvatski 4S, 5 ECTS

Nositelj/izvođač: dr. sc. Penka Barakova, ugovorna lektorica

Izvođač: Ana Vasung, znanstvena novakinja

Uvjeti za kolegij: Položen kolegij Suvremeni bugarski jezik i još jedan južnoslavistički jezikoslovni kolegij

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Prevođenje s makedonskog na hrvatski 4S, 5 ECTS

Nositelj/izvođač: dr. sc. Borjana Prošev, viša lektorica

Izvođač: dr. sc. Borjana Prošev, viša lektorica

Uvjeti za kolegij: Položen kolegij Suvremeni makedonski jezik i još jedan južnoslavistički jezikoslovni kolegij

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Informacijska struktura rečenice 1P 1S, 5 ECTS

Nositelj/izvođač: dr. sc. Anita Peti-Stantić, izv. prof.

Izvođač: dr. sc. Anita Peti-Stantić, izv. prof.

Uvjeti za kolegij: Položena dva jezikoslovna kolegija na diplomskom studiju

Ispit: da

Ocjena: brojčana

NAPOMENA: kolegij se izvodi svake druge godine

Naziv kolegija: Poredbenopovijesne jezične analize 1P 1S, 4 ECTS

Nositelj/izvođač: dr. sc. Anita Peti-Stantić, izv. prof.

Izvođač: dr. sc. Anita Peti-Stantić, izv. prof.

Uvjeti za kolegij: Položena dva jezikoslovna kolegija na diplomskom studiju

Ispit: da

Ocjena: brojčana

NAPOMENA: kolegij se izvodi svake druge godine

Naziv kolegija: Pragmatika južnoslavenskih jezika, 1P 1S, 5 ECTS

Nositelj: dr. sc. Anita Peti-Stantić, izv. prof.

Izvođač: Virna Karlić, znanstvena novakinja

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij JSL

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Semantika južnoslavenskih jezika 1P 1S, 5 ECTS

Nositelj/izvođač: dr. sc. Anita Peti-Stantić, izv. prof.
Izvođač : dr. sc. Anita Peti-Stantić, izv. prof. , Jelena Tušek, asistentica
Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij JSL
Ispit: da
Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Tečaj bugarskog jezika 2, 2 V, 4 ECTS

Nositelj/izvođač: dr. sc. Penka Barakova, ugovorna lektorica

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij JSL

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Tečaj makedonskog jezika 2, 2 V, 4 ECTS

Nositelj/izvođač: dr. sc. Borjana Prošev Oliver, viša lektorica

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij JSL

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Tečaj slovenskog jezika 2, 2 V, 4 ECTS

Nositelj/izvođač: Ivana Petric-Lasnik, ugovorna lektorica

Uvjeti za kolegij: upisan diplomski studij JSL

Ispit: da

Ocjena: brojčana

3. SEMESTAR

KOLEGIJI S UNUTRAŠNJOM IZBORNOŠĆU

Naziv kolegija: Prevođenje s hrvatskoga na slovenski 4S, 5 ECTS

Nositelj/izvođač: Ivana Petric Lasnik, ugovorna lektorica

Uvjeti za kolegij: Položen kolegij Suvremeni slovenski jezik i još dva južnoslavistička jezikoslovna kolegija

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Prevođenje s hrvatskoga na makedonski 4S, 5 ECTS

Nositelj/izvođač: dr. sc. Borjana Prošev Oliver, viša lektorica

Uvjeti za kolegij: Položen kolegij Suvremeni makedonski jezik i još dva južnoslavistička jezikoslovna kolegija

Ispit: da

Ocjena: brojčana

Naziv kolegija: Funkcionalni stilovi u južnoslavenskim jezicima 1P 1S, 5 ECTS

Nositelj/izvođač: dr. sc. Anita Peti-Stantić, izv. prof.

Izvođač: dr. sc. Anita Peti-Stantić, izv. prof., Jelena Tušek, asistentica

Uvjeti za kolegij: Položena dva jezikoslovna kolegija na diplomskom studiju

Ispit: da

Ocjena: brojčana

NAPOMENA: kolegij se izvodi svake druge godine

Naziv kolegija: Frazeologija južnoslavenskih jezika 1P 1S, 5 ECTS

Nositelj/izvođač: dr. sc. Penka Barakova, ugovorna lektorica

Izvođač : Ana Vasung, znanstvena novakinja

Uvjeti za kolegij: Upisan diplomski studij JSL

Ispit: da

Ocjena: brojčana

4. SEMESTAR

PISANJE DIPLOMSKOG RADA

ZAVRŠETAK STUDIJA – DIPLOMSKI RAD

PRAVILA ZA PRIJAVU DIPLOMSKOG RADA:

Student prijavljuje temu diplomskoga rada i mentora do upisa u 4. semestar diplomskoga studija.

Temu diplomskoga rada odobrava Vijeće Odsjeka.

Student prije obrane diplomskoga rada mora položiti najmanje 6 jezičnih kolegija i najmanje 3 književna kolegija.

Jezikoslovni se diplomski rad može pisati iz teme koja se tiče jednog jezika (pod uvjetom da je student položio najmanje 3 kolegija iz toga jezika) ili poredbena (ako je pretežito slušao južnoslavističke kolegije ili kolegije iz više južnoslavenskih jezika).

Alternativni oblik završnosti na jezično-književnom usmjerenju diplomskoga sveučilišnog studija južnoslavenskih jezika i književnosti je polaganje integralnog diplomskog ispita (pismeno i usmeno prema predvidenom planu). Ta je alternativa otvorena samo studentima koji pišu diplomski rad na drugoj studijskoj grupi.