Uvjeti za upis diplomskog studija

Posebne razlikovne obaveze za Diplomski studij južnoslavenskih jezika i književnosti ne postoje, nego se primjenjuje točka 3 b) Uvjeta upisa Filozofskoga fakulteta uz Molbu, odnosno Motivacijsko pismo (hodogram prethodnog studija, bio-bibliografija kandidata i sl.).

Osim istovjetnih ili vrlo sličnih slavističkih i južnoslavističkih studija u svijetu, koji se na diplomski studij upisuju bez posebnog postupka, Diplomski studij južne slavistike mogu upisati, temeljem uvida u dodatak diplome i intervjua s pristupnikom te određivanjem uvjeta prema svakom pojedinom kandidatu:

a) pristupnici koji su završili preddiplomske studije kroatistike i kulturalnih studija u Hrvatskoj;

b) pristupnici koji su završili preddiplomske filološke, humanističke i društvene studije u zemljama EU, pod uvjetom da vladaju hrvatskim i da se služe još jednim južnoslavenskim jezikom;

c) pristupnici koji završili preddiplomski studij, apsolventi diplomskoga studija ili pristupnici koji su završili bilo koji diplomski studij filoloških, humanističkih i društvenih znanosti (u iznimnim slučajevima i drugih fakulteta) u južnoslavenskim zemljama (Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji).

Posebnu pogodnost pri upisu imaju pripadnici slavenskih nacionalnih manjina u Hrvatskoj, kao i pripadnici hrvatske nacionalne manjine u susjednim zemljama te djeca hrvatskih iseljenika, pod uvjetom da uz svoj materinji jezik dobro poznaju barem još jedan južnoslavenski jezik i kulturu.