Uvjeti za upis diplomskog studija

KLASIFIKACIJSKI POSTUPAK UPISA NA DIPLOMSKI STUDIJ JUŽNOSLAVENSKIH JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Diplomski studij južnoslavenskih jezika i književnosti (Književno-interkulturalni i Jezično-prevoditeljski smjer) mogu upisati pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij i ostvarili 180 ECTS-a, i to:

 • A. pristupnici sa završenim Preddiplomskim sveučilišnim studijem južnoslavenskih jezika i književnosti;
 • B. pristupnici sa završenim srodnim slavističkim preddiplomskim sveučilišnim studijem;
 • C. pristupnici sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem iz područja drugih humanističkih i društvenih znanosti koji vladaju hrvatskim i još jednim južnoslavenskim jezikom.

Posebne razlikovne obveze za upis Diplomskog studija južnoslavenskih jezika i književnosti ne postoje.

 1. POVJERENSTVO
  Klasifikacijski postupak pri upisu na diplomski studij Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti provodi povjerenstvo koje se sastoji od dva nastavnika i pročelnika Odsjeka. Povjerenstvo procjenjuje i razmatra kandidature valjanih i potpunih prijava koje su u skladu sa sadržajem Natječaja za upis u diplomski studij koji raspisuje Filozofski fakultet.
 2. KRITERIJI I POSTUPAK
  • A. Završen Preddiplomski sveučilišni studij južnoslavenskih jezika i književnosti ili drugi preddiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih i humanističkih znanosti.
  • B. Razgovor s pristupnikom.

Popis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa objavljuju službe Filozofskog fakulteta.

Nakon uvida u dokumentaciju i razgovora s pristupnicima odsječno povjerenstvo sastavlja popis studenata upisanih na diplomski studij. Popis se objavljuje na internetskim stranicama.
Informacije u upisima na diplomske studije Filozofskoga fakulteta nalaze se na poveznici: http://www.ffzg.unizg.hr/diplomski-upisi/