Povjerenstvo za etičnost istraživanja

Povjerenstvo za etičnost istraživanja na studiju južnoslavenskih jezika i književnosti

Predsjednica povjerenstva: izv. prof. dr. sc. Virna Karlić (vkarlic@ffzg.hr)
izv. prof. dr. sc. Ivana Latković
poslijedoktorandica dr. sc. Jelena Tušek

Povjerenstvo se sastaje u svrhu procjene etičnosti istraživanja koja studenti Diplomskog studija južnoslavenskih jezika i književnosti provode za potrebe izrade diplomskog rada. U slučaju provođenja istraživanja među ljudima, a time i potrebe za ishodovanjem procjene Povjerenstva, potrebno je kontaktirati predsjednicu Povjerenstva (kontakt).