Studentski predstavnici

Preddiplomski studij

I godina:
predstavnica: Lana Mojca Medaković (lanamojca@gmail.com)
zamjenik: Kristijan Šekrst (kristijan.sekrst@gmail.com)

II godina:
predstavnik: Matija Frdelja (matija.frdelja@hotmail.com)
zamjenik: Matej Majstorović (majs.matej@gmail.com)

III godina:
predstavnica: Dora Delivuk (dora.delivuk@gmail.com)
zamjenica: Ana Stanković (anastankovi9@gmail.com)

Diplomski studij

I godina:
predstavnica: Magdalna Kukić (magdalenakuk.cmc@gmail.com)
zamjenica: Mira Crnčić (mira.crncic@gmail.com)

II godina: 
predstavnica: Mihaela Dretar (mihaela.dretar@gmail.com)
zamjenica: Josipa Miličić (josipa-1@hotmail.com)