Studentski predstavnici

Preddiplomski studij

I godina:
predstavnica: Tina Nanuk (tinananuk1@gmail.com)
zamjenik: Vitor Luis Erdeljac Cunha (vitor.erdeljac@gmail.com)

II godina:
predstavnica: Ana Marić (ana.maric0207@gmail.com)
zamjenik: Filip Katavić (ficofilozof@gmail.com)

III godina:
predstavnica: Marija Rihtarić (marijar252@gmail.com)
zamjenik: Sebastian Jajtić (sebastian.jajtic@gmail.com)

Diplomski studij

I godina:
predstavnik: Filip Jalšovec (fjalsove@ffzg.hr)
zamjenik: Mario Marković (mariomarkovic@gmail.com)

II godina: 
predstavnica: Petra Bolić (petra.bolic@gmail.com)
zamjenica: Ivana Čorić (coric_ivana@net.hr)