Tajništvo

Soba: B-204

Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak 8:00 – 16:00

Telefon: 01/4092-104

E-mail: juzna.slavistika@ffzg.hr