Južnoslavenski studiji

Program prijediplomskog studija Južnoslavenski studiji
(Za opise kolegija potrebno je kliknuti na poveznice za svaki semestar)

I. SEMESTAR

1. Obavezni kolegiji

 • Uvod u južnoslavenske studije (30P/15S, 4 ECTS) 
 • Južnoslavenski jezici u usporedbi (15P/15S, 3 ECTS)
 • Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (30V, 0 ECTS)

2. Kolegiji s unutrašnjom izbornošću – jezik (odabrati 6 ECTS)

 • Suvremeni bugarski jezik 1 (60V, 3 ECTS)
 • Suvremeni makedonski jezik 1 (60V, 3 ECTS)
 • Suvremeni slovenski jezik 1 (60V, 3 ECTS)

3. Strani jezik za akademske potrebe 1 ili Zamjena za Strani jezik za akademske potrebe 1
(odabrati najmanje 2 ECTS)

4. Slobodna izbornost (odabrati 12 ECTS tijekom studija)


II. SEMESTAR

1. Obavezni kolegiji

 • Južnoslavenske književnosti 1: opća i poredbena povijest (30P/30S, 5 ECTS)
 • Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (30V, 0 ECTS)

2. Kolegiji s unutrašnjom izbornošću – jezik (odabrati 6 ECTS)

 • Suvremeni bugarski jezik 2 (60V, 3 ECTS)
 • Suvremeni makedonski jezik 2 (60V, 3 ECTS)
 • Suvremeni slovenski jezik 2 (60V, 3 ECTS)

Strani jezik za akademske potrebe 1 ili Zamjena za Strani jezik za akademske potrebe 1
(odabrati najmanje 2 ECTS)

4. Slobodna izbornost (odabrati 12 ECTS tijekom studija)


III. SEMESTAR

1. Obavezni kolegiji

 • Južnoslavenske književnosti 2: interpretacije (30P/30S, 5 ECTS)
 • Konstrukcijska gramatika južnoslavenskih jezika (30P/30S, 4 ECTS)
 • Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (30V, 0 ECTS)

2. Kolegiji s unutrašnjom izbornošću – jezik (odabrati 3 ECTS)

 • Suvremeni bugarski jezik 3 (60V, 3 ECTS)
 • Suvremeni makedonski jezik 3 (60V, 3 ECTS)
 • Suvremeni slovenski jezik 3 (60V, 3 ECTS)

3. Slobodna izbornost (odabrati 12 ECTS tijekom studija)


IV. SEMESTAR

Obavezni kolegiji

 • Južnoslavenske književnosti 3: kazalište i film (30P/30S, 4 ECTS)
 • Južnoslavenski jezici: značenje i prijevod (15P/30S, 4 ECTS)
 • Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (30V, 0 ECTS)

2. Kolegiji s unutrašnjom izbornošću – jezik (odabrati 3 ECTS)

 • Suvremeni bugarski jezik 4 (60V, 3 ECTS)
 • Suvremeni makedonski jezik 4 (60V, 3 ECTS)
 • Suvremeni slovenski jezik 4 (60V, 3 ECTS)

3. Kolegiji s unutrašnjom izbornošću – književni seminar (odabrati 3 ECTS)

 • Čitanja južnoslavenskih književnosti 1 (45S, 3 ECTS)
 • Čitanja južnoslavenskih književnosti 2 (45S, 3 ECTS)

4. Slobodna izbornost (odabrati 12 ECTS tijekom studija)


V. SEMESTAR

1. Obavezni kolegiji

 • Pristupi proučavanju bliskosrodnih književnosti (30P, 4 ECTS)
 • Poredbena povijest južnoslavenskih jezika (30P/30S, 4 ECTS)

2. Kolegiji s unutrašnjom izbornošću – jezik (odabrati 3 ECTS)

 • Suvremeni bugarski jezik 5 (60V, 3 ECTS)
 • Suvremeni makedonski jezik 5 (60V, 3 ECTS)
 • Suvremeni slovenski jezik 5 (60V, 3 ECTS)

3. Slobodna izbornost (odabrati 12 ECTS tijekom studija)


VI. SEMESTAR

1. Obavezni kolegiji

 • Južnoslavenski jezici i njihovi varijeteti (30P/30S, 5 ECTS)
 • Završni ispit iz Južnoslavenskih studija (2 ECTS)

2. Kolegiji s unutrašnjom izbornošću – jezik (odabrati 3 ECTS)

 • Suvremeni bugarski jezik 6 (60V, 3 ECTS)
 • Suvremeni makedonski jezik 6 (60V, 3 ECTS)
 • Suvremeni slovenski jezik 6 (60V, 3 ECTS)

3. Kolegiji s unutrašnjom izbornošću – književni seminar (odabrati 3 ECTS)

 • Čitanja južnoslavenskih književnosti 1 (45S, 3 ECTS)
 • Čitanja južnoslavenskih književnosti 2 (45S, 3 ECTS)

4. Slobodna izbornost (odabrati 12 ECTS tijekom studija)