Opis studija

trajanje studija:
Preddiplomski studij južnoslavenskih jezika i književnosti traje šest semestara. Nakon završenog trogodišnjeg preddiplomskog studiju južnoslavenskih jezika i književnosti stječe se akademski naziv – baccalaurea/baccalaureus humanističkih znanosti: južna slavistika (s navođenjem dvaju jezika, odnosno književnosti, koji su se studirali u osnovnim kombinacijama).

sadržaj studija:
Na preddiplomskom studiju odabiru se dva modula, dvije B podgrupe (dva južnoslavenska jezika i književnosti) u ukupnom opsegu od jedne A studijske grupe. Sadžaj je studija za svaku grupu studenata, koji biraju kombinirajući četiri nacionalne filologije u šest usmjerenja – različit. Načelno se može reći da se u dodiplomskom studiju od studenata očekuje intenzivno savladavanje dvaju južnoslavenskih jezika te upoznavanje, čitanje i tumačenje najpoznatijih (kanonskih) autora i tekstova iz novijih južnoslavenskih književnosti, kao i osnovna kompetencija u južnoslavističkom jezikoslovlju i znanosti o književnosti.

ciljevi studija:
U preddiplomskom studiju studenti stječu komunikacijsku kompetenciju iz odabranih južnoslavenskih jezika, kao i sposobnost čitanja, razumijevanja i analize izvornih književnih i neknjiževnih tekstova. Uz to teži se ovladavanju osnovama poredbene povijesti južnoslavenskih jezika i književnosti. U studiju izabranih književnosti studenti ovladavaju njihovom periodizacijom, stječu uvid u ključne književno-povijesne fenomene i činjenice te se upoznaju s najznačajnijim autorskim opusima.

zapošljivost:
Sa završetkom dodiplomskoga studija predviđa se mogućnost zapošljavanja na pomoćnim poslovima korektora u izdavačkim i novinskim kućama, na pomoćnim poslovima korespondenta, kao i na poslovima tajnica/ka u gospodarstvu, a stjecali bi pravo na nastavak studija prema usmjerenjima (diplomski dio studija), kao i na nastavak srodnih studija na drugim sveučilištima (domaćim i inozemnim).

mogućnosti upisa diplomskoga studija:
Diplomski studij južnoslavenskih jezika i književnosti mogu upisati svi studenti koji su završili preddiplomski program južnoslavenskih jezika i književnosti, ali i studenti koji su prema dosadašnjem studijskom programu diplomirali studij južne slavistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, studenti koji su na drugim sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu stekli status prvostupnika, itd. Svi studenti koji se kandidiraju za upis u diplomski studij južnoslavenskih jezika i književnosti moraju priložiti preporuku jednog profesora i obaviti razgovor s povjerenstvom Odsjeka.

Detaljniji program studija

(i na: http://www.ffzg.unizg.hr/programi/)