dr. sc. Ivana Latković

docentica
Predstojnica Katedre za poredbenu povijest južnoslavenskih jezika i književnosti

Katedra za poredbenu povijest južnoslavenskih jezika i književnosti
Katedra za slovenski jezik i književnost

Soba: B-209
Telefon: 01/4092-109
E-mail: ilatkovi@ffzg.hr

Konzultacije: utorkom od 15:30 do 17, online (uz prethodnu najavu e-mailom) 

 


Ivana Latković diplomirala je 2005. godine na Odsjeku za komparativnu književnost i Odsjeku za slavistiku Filozofskog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu. Iste godine zaposlena je kao asistentica na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti gdje održava seminare s područja slovenske književnosti (uvodne kolegije i kolegije iz suvremene slovenske književnosti). 2006. godine upisala je Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2011. godine na temu “Reprezentacijske prakse prošlosti u suvremenom slovenskom romanu” pod mentorstvom prof. dr. Zvonka Kovača. 2006. godine sudjelovala je u organizaciji Trećega hrvatsko-slovenskog slavističkog skupa u Opatiji, kao i u organizaciji okruglog stola Pogledi na suvremenu slovensku književnost i prevoditeljske radionice održanih 2008. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2005. i 2009. godine boravila je na semestralnim stipendijama u Ljubljani te kraćim studijskim boravcima u Mariboru. Suradnica je na trima znanstvenim projektima: Interkulturna povijest književnosti (voditelj: dr. sc. Zvonko Kovač.), Hrvatska i bliskosrodne kulturnojezične zajednice (voditelj: dr. sc. Anita Peti-Stantić), Hrvatska i slovenska književnost kao susjedne književnosti (voditelj: dr. sc. Zvonko Kovač). Od 2006. godine sudjelovala je na više znanstvenih skupova u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Bibliografija