dr. sc. Ivana Latković

izvanredna profesorica
Predstojnica Katedre za poredbenu povijest južnoslavenskih jezika i književnosti

Katedra za poredbenu povijest južnoslavenskih jezika i književnosti
Katedra za slovenski jezik i književnost

Soba: B-209
Telefon: 01/4092-109
E-mail: ilatkovi@ffzg.unizg.hr

Konzultacije: srijedom od 14 do 15 sati (uz obaveznu prethodnu najavu e-mailom) 

 


Ivana Latković diplomirala je 2005. godine na Odsjeku za komparativnu književnost i Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu. Iste godine zaposlena je kao asistentica na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti. Doktorirala je 2011. godine na temu “Reprezentacijske prakse prošlosti u suvremenom slovenskom romanu” pod mentorstvom prof. dr. Zvonka Kovača. Bila je suradnica na više znanstvenih projekta, domaćih i bilateralnih. Objavila je autorsku knjigu i više znanstvenih te stručnih radova, kao i prijevoda sa slovenskog jezika. U svojim istraživanjima bavi se prije svega suvremenom slovenskom književnosti, poredbenom povijesti južnoslavenskih književnosti i metodologijom znanosti o književnosti. 

Bibliografija