dr. sc. Ivica Baković

docent
pročelnik Odsjeka za južnoslavenske jezike i književnosti

Katedra za makedonski jezik i književnost

Soba: B-210
Telefon: 01/4092-110
E-mail: ibakovic@ffzg.hr

Konzultacije: utorkom od 14 do 15:30, na Skypeu (putem linka) prema dogovoru uz najavu mejlom

ECTS informacijski paket


Ivica Baković (Čakovec, 1982.) diplomirao je 2007. kroatistiku i slavistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao 2013. (Izvedba povijesti u makedonskoj i hrvatskoj dramskoj književnosti druge polovice 20. stoljeća) pod mentorstvom prof. dr. Borislava Pavlovskog. Od 2007. je zaposlen kao znanstveni novak-asistent, od 2013. kao viši asistent-znanstveni novak, a od 2017. kao docent na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bio je suradnik na projektu Književni, jezični i kulturološki aspekti hrvatsko-makedonskih odnosa, zatim suradnik Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” na projektima Hrvatska književna enciklopedija i Kazališni leksikon. Bio je stipendist CEEPUS programa (Sveučilište u Skopju, 2007. i 2008), Vlade Republike Francuske (Université Lille III, 2008.) te BASILEUS programa (Sveučilište u Skopju 2010./2011). Objavljena mu je knjiga Drama oko povijesti: Povijest i pamćenje u hrvatskoj i makedonskoj drami druge polovice 20. stoljeća (Zagreb: Srednja Europa, 2018.) i nekoliko književnih prijevoda s makedonskog jezika. Član je Društva hrvatskih književnih prevodilaca. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih simpozija te objavio nekoliko znanstvenih radova u zbornicima i časopisima.

Bibliografija