dr. sc. Jelena Tušek

poslijedoktorandica

Katedra za slovenski jezik i književnost

Soba: B-218
Telefon: 01 4092 275
E-mail: jtusek@ffzg.hr

Konzultacije: četvrtkom od 9.30 (uz obveznu prethodnu najavu mailom)

 


Jelena Tušek (1982, Zagreb) diplomirala je južnoslavenske jezike i književnosti i fonetiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu pohađa Poslijediplomski doktorski studij lingvistike. Doktorirala je na temu Obogaćena kompozicionalnost argumentne strukture glagola u hrvatskome i slovenskome jeziku pod mentorstvom prof. dr. Anite Peti-Stantić i prof. dr. Mateusza-Milana Stanojevića. Od 2011. godine zaposlena je kao asistentica, a od 2019. godine kao poslijedoktorandica na Katedri za slovenski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje izvodi nastavu iz slavističkih i slovenističkih lingvističkih kolegija. 2005/2006. godine boravila je na semestralnoj stipendiji u Mariboru, a 2007/2008. u Ljubljani. U organizacijskom je odboru međunarodne konferencije Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku 2012. i 2013. godine. Pohađala je radionicu računalne leksikografije Lexicography MasterClass – Lexicom 2010. godine u Ljubljani, 2 seminara slovenskog jezika, literature i kulture u Ljubljani (2006. i 2011. godine), te međunarodnu ljetnu školu The first NetWordS Summer School 2012 u Dubrovniku. Suradnica je na nekoliko znanstvenih projekata:

Znanstveni interesi: konstrukcijska gramatika, psiholingvistika, sociolingvistika, fonetika

Bibliografija