Meta Klinar

ugovorna lektorica za slovenski jezik

Katedra za slovenski jezik i književnost

Soba: B-218
Telefon: 01 4092 275
E-mail: metaklinar@yahoo.com

Konzultacije: četvrtkom od 11 do 12:30