Simona Gotal

ugovorna lektorica za slovenski jezik

Katedra za slovenski jezik i književnost

Soba: B-218
Telefon: 01 4092 275
E-mail: sgotal@ffzg.hr

Konzultacije: utorkom od 12:30 do 13:15 (uz obaveznu prethodnu najavu e-mailom) i po dogovoru


Simona Gotal (1983, Celje) diplomirala je slovenski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Ljubljani te politologiju na Fakultetu političkih znanosti (Fakulteta za družbene vede) u Ljubljani. U ljetnom semestru 2006/2007. boravila je na studentskoj razmjeni na Sveučilištu La Sapienza u Rimu. Od 2009. do 2012. godine zaposlena je u Ministarstvu obrazovanja znanosti i sporta RS te je podučavala slovenski jezik kao drugi ili strani jezik na školama u Švicarskoj, Lihtenštajnu i u Vorarlbergu u Austriji. Nakon toga se zaposlila u Centru za slovenski jezik kao drugi i strani jezik Sveučilišta u Ljubljani i 6 godina radila kao lektorica slovenskog jezika na Institutu za orijentalne jezike i civilizacije INALCO u Parizu, a od ožujka 2018. godine radi kao lektorica slovenskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.