Katedra za bugarski jezik i književnost

Iako su hrvatski makedonisti, osobito Petar Kepeski, koji je prevodio s bugarskoga i napisao pregled bugarske književnosti (za poznatu zagrebačku Povijest svjetske književnosti) ispunjavali djelomično i zadaću bugaristike, tek dolaskom lektora iz Bugarske Konstantina Oruša, od 1996./97. godine, bugarski jezik i književnost postaje punopravnim predmetom na studiju slavistike i jedan od izbornih kolegija na Fakultetu. Uz Konstantina Oruša, koji se u našoj sredini angažirano bavio bugarskom književnošću, kao vanjska suradnici bili su povremeno uključeni stručnjaci za bugarski jezik i kulturu nastanjeni u Zagrebu, ali profesori bugarske književnosti sa Sveučilišta u Sofiji (Božidar Kunčev i Katja Bujanova Staneva). Sukladno novim planovima i programima studija južne slavistike i razvoja bugaristike, kao jednog od četiri ravnopravna studija u dodiplomskom studiju južne slavistike i planiranim prevoditeljskim usmjerenjem bugarskoga jezika u diplomskom studiju, 2005. godine osnovana je Katedra za bugarski jezik i književnost. 2006. godine za područje novije i suvremene bugarske književnosti angažirana je novakinja Marijana Bijelić, a ak. godine 2008./09. u nastavu bugarskog jezika uključena je znanstvena novakinja Ana Vasung.