Katedra za makedonski jezik i književnost

Samostalna Katedra za makedonski jezik i književnost osnovana je u ak. god. 1967/1968. i djelovala je u Slavenskom institutu, odnosno bivšem Odsjeku za jugoslavenske jezike i književnosti. Dosadašnji predstojnici Katedre bili su Ivo Frangeš i Petar Kepeski, a sadašnji je voditelj Borislav Pavlovski, naš ponajbolji prevoditelj s makedonskoga te specijalist za dramu i kazalište u južnoslavenskim kulturama, koji predaje makedonsku književnost od 1978. godine. Borjana Prošev-Oliver radi na Katedri kao stalni lektor za makedonski jezik od 1986. godine. Nastava iz makedonskog jezika sastoji se od predavanja o povijesti makedonskoga jezika i pravopisno-gramatičkim načelima te jezičnih vježbi. U razdoblju djelovanja P. Kepeskoga na Katedri, makedonska književnost tumačena je s književnopovijesnoga aspekta kao kronologijska cjelina. Profesor Borislav Pavlovski proveo je u seminarima, a kasnije i u predavanjima koncept tematskih cjelina, što je ostalo njegovom trajnom radnom praksom, a u svom prevoditeljskom i znanstvenom djelovanju najveću pozornost posvećivao je sistematizacijama pojedinih dionica makedonske književnosti te hrvatsko-makedonskim poredbenim temama. Lektorice za makedonski jezik bile su Dijana Mihajlova i Nataša Avramovska iz Skopja. Vanjska suradnica za gramatiku i stilistiku makedonskoga jezika bila je Avgustina Guleska Hajdić s Filozofskog fakulteta u Zadru, a sada je vanjski suradnik prof. dr. sc. Ljudmil Spasov s Filološkog fakulteta „Blaže Koneski“ u Skopju. Od 2007. godine u nastavu iz kolegija makedonske književnosti uključen je znanstveni novak Ivica Baković.

U okviru novoga studija južne slavistike u diplomskom studiju se organizira prevoditeljsko usmjerenje makedonskoga jezika te se posebno prati teatrološka makedonsko-hrvatska recepcija i razvija interes za dramsku književnost.