Katedra za slovenski jezik i književnost

Prva su predavanja iz povijesti slovenske književnosti održana 1880. godine, kada je Fran Celestin, koji je u okviru predavanja iz drugih slavenskih jezika, povremeno predavao i o slovenskom jeziku, studentima predstavio F. Prešerena. Vrlo istaknuti profesori slovenistike bili su Fran Ilešić, od 1919. prvi habilitirani profesor za slovenski jezik i književnost te zaslužni profesor Fran Petre (koji je uglavnom predavao slovensku književnost te organizirao Katedru u modernom smislu). Kraće su vrijeme slovensku književnost predavali danas ugledni slavist Jože Pogačnik i Krešimir Nemec, a trajnije su djelovali profesor Aleksandar Šljivarić i prerano preminuli Ivan Cesar. Karakateristični su za njihov nastavni i znanstveni rad pregledi i odabrana poglavlja iz slovenske književnosti te problemski seminari o pojedinim piscima, osobito iz novije i suvremene slovenske književnosti. Slovenski jezik predaje se na Fakultetu kontinuirano već više desetljeća (lektori su bili i danas poznati jezikoslovci, npr. Jože Toporišič), a od 1974. godine trajno je bila zaposlena na mjestu lektora za slovenski jezik Milojka Jakomin. U novom studiju slavistike, od 1995. godine, odnosno od 1996. godine kao voditelj Katedre, brigu oko daljnjega razvoja slovenistike te seminare i predavanja iz slovenske književnosti preuzeo je profesor Zvonko Kovač, povjesničar južnoslavenskih književnosti, koji se u svojim istraživanjima posebno bavi problemima interpretacije književnosti i metodologijom južnoslavenske poredbene i interkulturne povijesti književnosti. Od ak. god. 1999./2000. na Katedri djeluje i izvanredna profesorica Anita Peti-Stantić, aktualna predstojnica Katedre, s težištem rada na gramatici slovenskoga jezika i poredbenom južnoslavenskom jezikoslovlju, a od 2000./01. uključuje se u nastavu i ugovorna lektorica za slovenski jezik Mateja Tirgušek koja ostaje na Katedri pet godina i presudno pomaže u ustanovljavanju novoga studija. Na mjestu ugovorne lektorice od ak. godine 2005./06. vrlo uspješno djeluje Andreja Ponikvar, a od ak. godine 2006. godine asistentica za slovensku književnost Ivana Latković, kao i novak Ivan Majić, koji bi se, pored poredbeno-interkulturnim temama, prema našim planovima, trebao baviti i slovenskom dramom i kazalištem. Na poslovima lektora od ak. god. 2006./07. zaposlena je u svojstvu stručnog suradnika i Ivana Tarle. Od ak. godine 2010./11. kao ugovorna lektorica angažirana je Ivana Petric Lasnik, a u nastavu iz kolegija slovenskog jezika uključena je asistentica Jelena Tušek. U ak. godini 2011./12. kao ugovorna lektorica djeluje Laura Fekonja. Na dodiplomskom studiju slovenskoga jezika i književnosti često gostuju, pojedinačnim predavanjima i semestralno kao vanjski suradnici, docenti i profesori sa sveučilišta u Ljubljani i Mariboru.

Nakon reforme studija 2005. godine planira se u okviru diplomskoga studija jezično-prevoditeljsko usmjerenje slovenskoga jezika, dok će se sadržaji slovenske književnosti predavati u okviru književno-interkulturnoga usmjerenja diplomskoga studija južne slavistike.