Katedra za srpsku i crnogorsku književnost

Godine 1874. osnovana je Katedra za filologiju slavensku s osobitim obzirom na povijest jezika i literature hrvatske i srpske, a već sljedeće ak. godine iz te će se katedre izdvojiti Katedra za hrvatski i srpski jezik i književnost. U sklopu te Katedre, koja će s vremenom doživljavati brojna preimenovanja i imati različit organizacijski status na Filozofskom fakultetu, formirat će se 1956. godine Seminar za srpsku književnost, od 1960. Katedra, a od 1980. Katedra za srpsku i crnogorsku književnost. Važniji predstojnici Katedre bili su jedan od njezinih utemeljitelja Vice Zaninović i začetnik moderne hrvatske serbistike i poredbene južnoslavistike Franjo Grčević, dugogodišnji predstojnik, koji predaje noviju srpsku književnost od 1961. do umirovljenja 1994. godine. Franjo Grčević bio je utemeljitelj i višegodišnji direktor Zagrebačke slavističke škole, kao i voditelj međunarodno afirmiranoga projekta o komparativnom proučavanju južnoslavenskih književnosti. Srpsku književnost predavali su i gotovo svi profesori hrvatske književnosti, od Armina Pavića i Đure Šurmina do Branka Vodnika i Antuna Barca (s tom se praksom prekida tek nakon Drugog svjetskog rata), a u novije doba pored spomenutih voditelja Katedre, s njezina naslova predavali su Milorad Flegar i Zvonko Kovač, koji i danas prema programima Katedre održava predavanja i vodi seminare iz poredbeno-južnoslavističke problematike. Predstojnik Katedre za srpsku i crnogorsku književnost je od 1994. godine profesor Dušan Marinković zainteresiran za književnost 20. stoljeća, koji vodi seminare i predavanja iz novije srpske i crnogorske književnosti još od 1975. godine. Ak. god. 2001./2002. srpski jezik je predavao kao vanjski suradnik profesor slavistike u Grazu Branko Tošović te profesorica suvremenoga srpskog jezika Ljiljana Subotić, a kao asistentica za srpsku i crnogorsku književnost zaposlena je Željka Babić.

Od ak. god. 2005./06. planirano je nastavničko usmjerenje studija srpskoga jezika i književnosti te je pojačana nastava srpskoga jezika, pa su kao vanjski suradnici angažirani doc. dr. sc. Dijana Crnjak i prof. dr. sc. Miloš Okuka, a od ak. godine 2008./09. u nastavu srpskog jezika uključena je znanstvena novakinja Virna Karlić. Ak. godine 2009./10. kao asistentica za srpsku i crnogorsku književnost zaposlena je Dubravka Bogutovac.