A-302

Klub studenata južne slavistike “A-302” je udruga koju su utemeljili studenti Odsjeka za južnu slavistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu radi promicanja interesa studenata. Klub nastaje 19. rujna 2003. godine. Klub je izraz želje studenata slavistike da izravno sudjeluju u akademskom životu i utječu na akademska i kulturna događanja.

Djelatnosti kluba obuhvaćaju:

 • promicanje južnoslavistike
 • aktivno utjecanje na kvalitetu studija te na puno poštivanje prava i interesa studenata južnoslavistike
 • doprinos razvoju i povezivanju  studenata južnoslavistike u regiji i šire
 • promicanje istraživačkog i literarnog rada sa područja južnoslavistike
 • doprinos ostvarivanju regionalnog i globalnog društva južnoslavistike koje će okupljati ljude svih interesnih sfera vezanih za kulturu, književnost i jezikoslovlje južnoslavistike.

Ciljevi kluba su:

 • organiziranje znanstvenih, stručnih i društvenih skupova, tribina i sl.
 • provođenje studentskih projekata
 • osmišljavanje, predlaganje i održavanje javnih predavanja i seminara
 • izdavanje časopisa iz područja južnoslavenske kulture i književnosti
 • okupljanje studenata i suradnja sa bugarskim, makedonskim, srpskim i slovenskim udrugama i veleposlanstvima
 • povezivanje i suradnja s drugim studentskim, omladinskim i drugim organizacijama studenata slavističkih interesa, u prvom redu južnoslavističkih, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu
 • organiziranje prigodnih kulturno – umjetničkih i drugih programa za studente, organiziranje stručnih putovanja i usavršavanja za članove kluba vezanih uz struku.