Prevođenje s bugarskoga na hrvatski jezik

Nositelj kolegija: dr. sc. Ana Vasung, doc.

Izvođač: dr. sc. Evelina Grozdanova, ug. lekt.

ECTS bodovi: 5

Jezik: hrvatski i bugarski

Trajanje: 1 semestar (ljetni)

Status: kolegij s unutarnjom izbornošću

Oblik nastave: 4 S

Uvjeti za upis kolegija: upisan 2. semestar diplomskog studija

Cilj kolegija: Upoznavanje s teorijom prevođenja, oblicima i vrstama prijevoda. Studenti uz pomoć nastavnika, a kasnije i samostalno, prevode različite tipove tekstova i na taj način razvijaju jezičnu i prijevodnu kompetenciju, uočavaju probleme u tekstu i pronalaze rješenja.

Korištene metode: Studenti će uz pomoć nastavnika prevoditi različite tipove tekstova: stručne i književne. Analizirat će svoje i tuđe prijevode, rješavati prevodilačke probleme i naučiti kako argumentirati svoja rješenja.

Okvirni sadržaj kolegija: Upoznavanje s pojmovima prijevod-prevođenje-prevoditelj. Specifičnosti i problemi prevođenja stručnih i književnih tekstova. Prevođenje različitih tipova tekstova, upoznavanje s terminologijom i rješavanje prijevodnih problema. Posebna će pažnja biti posvećena pravopisu i obilježjima funkcionalnih stilova.

Studentske obaveze: Redovito pohađanje nastave i prevođenje zadanih tekstova.

Ispit: Pismeni prijevod na kraju semestra.

Literatura:

Obavezna:

  1. Vladimir Ivir (1978) Teorija i tehnika prevođenja, Sremski Karlovci.

  2. Искра Ликоманова (2002) И. Преводът между теорията и практиката, Университетско издателство «Св. Климент Охридски», София.

  3. Искра Ликоманова (2007) Славяно – славянският превод. Лингвистичен подход към художествения текст, Университетско издателство «Св. Климент Охридски», София.

Izborna:

  1. Prevođenje – suvremena strujanja i tendencije: zbornik radova (1995) ur. Jelena Mihaljević Djigunović, Neda Pintarić, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Zagreb,

  2. Umberto Eco (2006) Otprilike isto: iskustva prevođenja, Algoritam, Zagreb.